Hva er misligheter? Hvordan avdekke?

Metoder for å forebygge og avdekke

28. Oct - 29. Oct 2019
Kl. 08.30-16.30

Misligheter

28.10.2019 - 29.10.2019 Kl. 08:30 - 16:30 IIA Norge

Mål for kurset

Gi deltakerne god basiskunnskap om hva misligheter er, hvordan misligheter oppdages og metoder for undersøkelse av mistanker.

Gi veiledning om etterlevelse av IIA standarder for avdekking av misligheter.

Bevisstgjøre deltakerne i sammenhengen mellom forebyggende og avdekkende metoder.

Deltakerne vil få en god oversikt over hvilke fremgangsmåter for undersøkelser som erfaringsmessig gir best resultater, og hvilke fremgangsmåter som øker risiko for regelbrudd ved undersøkelse av mistanker.

Gi veiledning i hvordan misligheter skal rapporteres til ledelsen, styret og til myndighetene.

 

Program

Dag 1 gir en helt grunnleggende forståelse av misligheter, hvordan de oppdages og hvilke metoder som kan benyttes for å avdekke mistanke. Gjennom grunnkurset blir deltakerne gitt nødvendig kunnskap for å forstå hvilke sentrale oppgaver som skal utføres for å sikre informasjon, innhente informasjon gjennom samtaler/intervjuer og ved bruk av dataanalyser.

Deltakerne får en beskrivelse av ulike kategorier av misligheter og hva som er de typiske trekkene ved de enkelte kategoriene. Det blir gitt en rekke eksempler på misligheter og hvordan de ble avdekket.

Deltakerne vil få innsikt i metodebruk og hvilke fremgangsmåter som benyttes ved gransking/ undersøkelse av mistanke. Det blir også lagt vekt på å formidle kunnskap om hvordan internrevisor kan avdekke misligheter som ledd i revisjonsoppdrag og ved bruk av analyseverktøy.

Dag 2 vil gå i dybden på temaer som intervju- og samtaleteknikk, sikring og søk i elektronisk lagret informasjon og regnskapsanalyser som ledd i undersøkelser ved mistanke om misligheter.  Vi vil også gjennomgå myndighetskontakt og informasjon til ledelsen og styret i mislighetssaker.

 

Påmelding til: Misligheter

Standardkostnad: 8400
Medlemskostnad: 7500

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Ja
Nei

Kvinne
Mann


Påmelding

Forelesere

Erling Grimstad

Advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS. Han har mer enn 30 års erfaring fra etterforskning, gransking og undersøkelser av misligheter i roller som advokat, gransker, leder i ØKOKRIM, førstestatsadvokat og politietterforsker.
Erling arbeider til daglig med saker innen anti-hvitvasking, anti-korrupsjon og forebygging/ avdekking av misligheter for offentlig og privat sektor i Norden.

Les mer