Risikostyring - Compliance - Internrevisjon

Hvordan sikre godt samspill for effektiv måloppnåelse?

15. Oct - 16. Oct 2019
Kl. 09.00-16.00

GRC: Fra silo til sømløs, Modul 1

15.10.2019 - 16.10.2019 Kl. 09:00 - 16:00 PS: Hotell Vulkan

NB! Nytt program fra høsten. Mer detaljert agenda følger over sommeren.

God governance eller effektiv virksomhetsstyring handler om et ansvarlig samspill mellom eiere, styret og ledelse sett i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Governance utgjør de strukturer, prosesser og verktøy som brukes for å styre aktiviteter, ressurser og risikoeksponering i en virksomhet.

Vi har satt sammen et modulbasert program med hovedfokus på roller, ansvarsområder og mandater til funksjonene risikostyring, compliance og internrevisjon. Ved å gjennomføre alle modulene får deltakerne en god helhetlig forståelse av sentrale governance prosesser, grensesnitt og samspill mellom de ulike funksjoner. Dette vil være til nytte for deltakere som allerede jobber innen en av funksjonene eller er i bevegelse på tvers av virksomhetens 1. 2. eller 3. linje.

Kurset er inndelt i to moduler og vil omfatte:

  • Hvilke elementer som ligger til grunn for god governance (virksomhetsstyring) og samspillet mellom disse.
  • Hvordan strukturer, prosesser og verktøy brukes for å styre aktiviteter, ressurser og risiko slik at organisasjonen når sine strategiske mål på en optimal måte.
  • Ansvar, roller og sentrale rammeverk for governance, risikostyring, intern kontroll, compliance og internrevisjon
  • Grensesnitt og samspill mellom forskjellige funksjoner som compliance, risikostyring og internrevisjon og hvordan disse bidrar til organisasjonens måloppnåelse.

Denne modulen (Modul 1) dekker:
– Sentrale elementer i god governance  – Forstå hvordan intern styring og kontroll er et verktøy for effektiv måloppnåelse, forebygging og håndtering av akseptabel risikoeksponering. (dato: 15.10)
– Helhetlig og proaktiv risikostyring – Hvordan helhetlig risikostyring anvendes for å identifisere strategiske muligheter og håndtere uønskede hendelser (dato: 16.10)

Modul 2 dekker:
– Effektiv compliance – Formål, rolle og ansvarsområder for compliancefunksjonen (dato: 12.11)
– Verdiskapende internrevisjon – Rolle, mandat og rammeverk for profesjonell utøvelse av internrevisjon(dato: 13.11)
Inkludert i denne modulen inngår e-læringskurset «Introduksjon til internrevisjon».

Annen informasjon:
Deltakere som gjennomfører både modul 1 og 2 vil kunne delta på konferansen «Treffpunkt GRC» (dato: 13.02 2020) til kr. 1 000 (normal pris 3 800).

Programmet vil eksemplifisere god praksis fra både offentlig virksomhet og privat næringsliv. Det legges vekt på eksempler, dialog og refleksjon. Vi ønsker å gi deltakerne en mulighet for å bli bedre kjent og legger opp til felles middag på modul 1. Deltakerantallet er begrenset til 20 personer.

Hvem kurset er beregnet på:

  • Personer som er relativt ferske i forhold til internrevisjonsfunksjonen, compliance eller risikostyring.
  • Personer med god kunnskap om en eller flere av funksjonene som ønsker å få en større forståelse for de forskjellige rollene, mandatene og oppgavene, og hvordan funksjonene kan koordinere og samarbeide effektivt.
  • Andre funksjoner med ansvar for etterlevelse, kontroll og forbedringsarbeid.
  • Andre som har interesse eller ansvar for intern kontroll, risikostyring eller virksomhetsstyring, medlemmer av revisjons- og risikoutvalg, styremedlemmer etc.

Krav til forkunnskaper:
Ingen.

Pris:
Gjennomføring av begge moduler kr 23 000 (medlemmer), kr 30 000 (ikke-medlemmer)
Kun en modul kr 13 000 (medlemmer), kr 16 000 (ikke medlemmer)
Treffpunkt GRC kr 1 000 (ved gjennomført begge moduler), 3 800 (medlemmer), 4 500 (ikke-medlemmer)

Vedlikeholdspoeng (CPE):
Hver gjennomført modul gir 12 Continuing Professional Education (CPE)/vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor.

 

Påmelding til: GRC: Fra silo til sømløs, Modul 1

Standardkostnad: 16 000
Medlemskostnad: 13 000

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Ja
Nei

Mann
Kvinne


Påmelding

Forelesere