Torgeir Waterhouse & Anita Meidell

Generalforsamling og spenstige foredrag

17. Jun - 17. Jun 2019
Kl. 14.00-17.00

Generalforsamling – Torgeir Waterhouse – Anita Meidell

17.06.2019 Kl. 14:00 - 17:00 DNBs hovedkontor

IIA Norge inviterer alle medlemmer til generalforsamling, spenstige foredrag og lett servering:

Program
14.00 Registrering og kaffe
14.15 Foredrag ved Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier IKT Norge
15.00 Pause med lett servering
15.15 Helhetlig risikostyring i praksis (ERM) i Norge, Anita Meidell, Associate Professor NHH og Ole Martin Kjørstad, Nettverk Risikostyring

15.45 Generalforsamling

Dagsorden

 1. Styreleder ønsker velkommen
 2. Valg av møteleder, referent og valg av to personer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen
 3. Fastsettelse av dagsorden og at møtet er lovlig innkalt
 4. Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk
 5. Regnskap for 2018
 6. Revisors beretning 2018
 7. Fastsettelse av foreningens årsoppgjør 2018
 8. Fastsettelse av kontingent for 2020
 9. Endring av vedtekter  og Vedtekter med spor endring
 10. Valg av styre
 11. Valg av revisor
 12. Valg av arbeidsutvalg til komiteer og nettverk
 13. Eventuelt

VEL MØTT!

Du får 2 vedlikeholdspoeng (CPE) for deltakelse på hele arrangementet.

 

 

Påmelding til: Generalforsamling – Torgeir Waterhouse – Anita Meidell

Standardkostnad: 0
Medlemskostnad: 0

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.

Påmelding

Forelesere