GDPR og revisjon - en praktisk tilnærming

15. Mar - 15. Mar 2018
Kl. 09.00-12.00

GDPR og revisjon – en praktisk tilnærming

15.03.2018 Kl. 09:00 - 12:00 Riksrevisjonen

«GDPR (General Data Protection Regulation) – eller personvernforordningen på norsk, har vært et «hot» samtaleemne den siste tiden.  Som de fleste har fått med seg vil EU’s personvernforordning tre i kraft i Norge den 25. mai 2018. Vi gjentar suksessen med kurset som ble avholdt i oktober 2017 og komprimerer innholdet slik at det settes opp som et seminar. 

Hva vil forordningen bety for det norske samfunnet, både innen privat og offentlig sektor?  Og hvordan skal vi som tilhører revisjonsprofesjonen forholde oss til de nye reglene, og kontrollere hvorledes foretakene innretter sin virksomhet for å sikre at det er i samsvar med regelverket i forordningen? Kurset er ment å gi svar på blant annet disse spørsmålene.»

AGENDA FOR DAGEN

Introduksjon til dagen
v/Espen Andersen, konsernrevisor i Helse Sør-Øst RHF

Samfunnsmessig perspektiv på GDPR. Kort om hovedtrekkene i det nye regelverket. Hva betyr det for samfunnet? Hvilke forskjeller er det i privat vs offentlig sektor?
v/Hallstein Husand, fagdirektør i Datatilsynet

Praktisk tilnærming ved planlegging, gjennomføring og rapportering av en revisjon av Personvern. Hvordan vurdere status på arbeidet med personvern i virksomheten? Hvordan vurdere modenhet i organisasjonen? Hvordan komme med forslag til konstruktive tiltak?
v/Bjørn Mæland, BDO Compliance & Gransking

Hvordan revidere GDPR i et stort internasjonalt konsern? Erfaringer fra gjennomgang og implementeringsarbeid i et internasjonalt konsern.
v/Magnus Kristoffersen, Compliance Officer i Orkla ASA

Vedlikeholdspoeng (CPE):
Gjennomføring av kurset gir 3 CPE-poeng for CIA, CCSA, CGAP, CFSA, CRMA og Diplomert internrevisor.

Registrering og kaffe fra 08.30. Møtet avsluttes med lett lunsj klokken 12.00

Påmelding til: GDPR og revisjon – en praktisk tilnærming

Standardkostnad: kr 2 000,-
Medlemskostnad: kr 1 500,-

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.

Påmelding

Forelesere