Etikk og samfunnsansvar i finansnæringen – hva bør internrevisjonen gjøre?

18. Apr - 18. Apr 2018
Kl. 12.00-15.45

Etikk og samfunnsansvar i finansnæringen – hva bør internrevisjonen gjøre?

18.04.2018 Kl. 12:00 - 15:45 Gjensidige Forsikring ASA

 

Hvordan kan internrevisjonen bidra til at finansnæringen opptrer etisk forsvarlig og ansvarlig?

Finansnettverket i IIA Norge inviterer til seminar for å løfte problemstillinger og gi noen mulige kriterier for revisjon samt dele litt om hva ulike aktører gjør.

Sted: Datarommet, 5.etasje, Gjensidige Forsikring, Schweigaardsgate 21

 

Velkommen

Erik Andersson, Leder for Finansnettverket IIA Norge, Leder for internrevisjon finans, Deloitte

Hvilke forventninger har vi som interessenter til bank og finans? Hvor gode er norske banker på etikk?

Presentasjon av Etisk bankguide, basert på en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter. Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har sjekket hver enkelt bank opp i mot 1012 ulike punkter.

Anja Bakken Riise, Leder Framtiden i våre hender

Hvor mye er en samfunnsrapport verdt?

Caroline Dale Ditlev-Simonsen, professor Institutt for rettsvitenskap og styring BI

Pause

Hvordan DNB arbeider for å integrere samfunnsansvar i forretningsprosessene

Øistein Akselberg, fagansvarlig, LCI SAC Non Financial Risk and Quality, DnB

Hvordan finansinstitusjoner kan integrere hensyn til miljø og samfunnspåvirkning (ESG) i sin strategi og forretningsprosesser. Og hvordan internrevisjonen kan evaluere implementeringen.

Hanne Christine Thornam, Head of Climate Change & Sustainability Services i EY Norge

Oppsummering

Erik Andersson

 

Deltakelse på møtet gir 3 CPE poeng.

Vel møtt!

 

Påmelding til: Etikk og samfunnsansvar i finansnæringen – hva bør internrevisjonen gjøre?

Standardkostnad: kr 500,-
Medlemskostnad: kr 500,-

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.

Påmelding

Forelesere