28. Aug - 28. Aug 2019
Kl. 08.30-10.00

Modenhetsvurderinger – hvordan vet du at complianceprogrammet er ‘godt nok’?

28.08.2019 Kl. 08:30 - 10:00 IIA Norge

Modenhetsvuderinger, gap-analyser, ekstern evaluering – hvordan vet du om compliance programmet ditt er ‘godt nok’?

Myndigheter samt selskapets egen styre og ledelse vil gjerne etterspørre en uavhengig vurdering av compliance funksjonen for å vite at compliance funksjonen gjør en tilfredsstillende jobb. Men hva er tilfredsstillende? Og hva gjør man med resultatet av en slik evaluering?

Esther Borgen (KPMG) og Carl Gunnar Lunde (SG Finans) inviterer til diskusjon om hva man kan se etter når man skal evaluere compliance funksjonen samt hvordan man best kan jobbe på en målbar og planmessig måte som sikrer et effektivt og modent compliance program.

Vedlikeholdspoeng
Gjennomføring gir1,5 CPE/vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA, CGAP, CFSA og Diplomert internrevisor.

Påmelding til: Modenhetsvurderinger – hvordan vet du at complianceprogrammet er ‘godt nok’?

Standardkostnad: 500
Medlemskostnad: Gratis

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.

Påmelding

Forelesere