ÅRSKONFERANSEN 2019

Smidig, treffsikker og slagkraftig

27. May - 28. May 2019
Kl. 09.00-16.00

Årskonferansen 2019

27.05.2019 - 28.05.2019 Kl. 09:00 - 16:00 Scandic Fornebu

Velkommen til årets konferanse på Fornebu 27-28. mai.

Hvor smidig er du i møte med nye utfordringer og forventninger?

Hvor treffsikker og slagkraftig?  Er det potensiale for å hente ut mer?
Vi har satt sammen to dager spekket med godt innhold og inspirasjon for både deg og dine kolleger!

En fin arena for å treffe nye og gamle bekjente.

Deltagelse på konferansen koster kr 7.900,- for medlemmer og kr 8.900,- for ikke-medlemmer. Det er også mulig å melde seg på enkeltdager. Dagspris kr 4.500,-

GRUPPERABATT ved påmelding før 1. april: Få kr 1.000,- i avslag per deltaker ved påmelding av 5 eller fler fra samme virksomhet. Gjelder ved deltakelse begge dager.

OVERNATTING: enkeltrom m/frokost koster kr 1.312,-/natt (dobbeltrom kr 1.512,-/natt). Hotellrom bestilles av IIA Norge, men den enkelte gjør opp direkte med hotellet ved utsjekk.

Se for øvrig IIA Norges generelle betingelser vedr. påmelding, avmelding etc.

Deltakelse på hele konferansen gir 15 CPE (vedlikeholdspoeng) –
8 CPE dag 1 + 7 CPE dag 2

Påmeldingsfrist: Mandag 29. april

VEL MØTT

Deltagerliste Fornebu 2019 kan lastes ned HER

Program Årskonferansen 2019

Foredrag til nedlasting:
Mandag 27. mai:
Ingen foredrag tilgjengelig pt.

Tirsdag 28. mai:

2. Klimarisiko – Hvordan påvirkes selskaper finansielt? Martin Skancke. leder Klimarisikoutvalget
Spor 4 Verdier og organisasjonskultur, PWC
Spor 7 Reisen mot en datadrevet internrevisjon, Vinmonopolet

Møt våre sponsorer under hele konferansen:

Påmelding til: Årskonferansen 2019

Standardkostnad: 8 900,-
Medlemskostnad: 7 900,-

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.

Påmelding

Forelesere

Richard van Hooijdonk Trendwatcher, futurist and international keynote speaker

Richard van Hooijdonk takes you to an inspiring future that will dramatically change the way we live, work and do business. How to keep pace with the Fourth Industrial Revolution and the changes in society? His inspiration sessions have been attended by over 420,000 people. Richard is a regular guest at radio and television programs. With his international research team, he investigates tech trends like robotics, drone technology, autonomous transport systems, Internet of Things, virtual reality, biotech, nanotech, neurotech, blockchain, 3D and 4D printing and of course augmented and virtual reality and their impact on various industries.

Les mer

Cathrine Barth, Co-founder og leder strategi, Circular Norway

Cathrine Barth startet Circular Norway sammen med RENAS, Elektroforeningen og Regnskap Norge. EU har etablert the Circular Economy Action plan, et ambisiøst program med konkrete tiltak for å bidra til overgangen fra lineær til sirkulær økonomi. I januar 2018 la regjeringen frem en politisk plattform for de neste fire årene for å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på. Norge henger etter i forhold til land som Nederland og Finland. Hvordan er innovasjon og omstillingstakten i EU og her hjemme? Er vi for navlebeskuende? Tenker vi mest lineært?

Les mer

Ralph Daals, Group Chief Auditor RSA Insurance

Ralph and Stina will share their experience of developing a radically different, more agile and forward thinking Internal Audit Function. In a world where change and disruption are becoming the norm, RSA Internal Audit disrupted themselves and embraced innovation. In 2017, RSA Internal Audit received UK industry awards for Outstanding Team Financial Services and Best Innovation in Learning and Development.

Les mer

Stina Kjellström, Regional Chief Auditor RSA Scandinavia

Stina and Ralph will share their experience of developing a radically different, more agile and forward thinking Internal Audit Function. In a world where change and disruption are becoming the norm, RSA Internal Audit disrupted themselves and embraced innovation. In 2017, RSA Internal Audit received UK industry awards for Outstanding Team Financial Services and Best Innovation in Learning and Development.

Les mer

Rolf Spjelkavik, Vice President and Head of Group Internal Audit in Sandvik AB

From 2014 onwards he has transformed the audit department to a high performance function, both in efficiency and effectiveness. Digitalization and Data Analytics have been key drivers in enabling this transformation. What are the key takeaways from the journey from ordinary to extraordinary?

Les mer

Sissel Heiberg, Head of Methodology, Deutsche bank

Er basert i London og til daglig ansvarlig for prosjektledelse av strategiske oppdatering og forbedring av internrevisjonen globalt. Tidligere erfaring fra internrevisjon og metode-relaterte stillinger i det globale forsikringskonsernet Aviva og Lloyds Banking Group. Sissel er CIA, ACCA-kvalifisert (tilsvarende statsautorisert revisor). Har vært styremedlem i IIA UK & Ireland og skriver teknisk guidance i regi av IIA.

Les mer

Stig Hjerkinn Haug, Stig&Stein

gründer av Stig&Stein, et selskap med fullt fokus på stadig å gjøre nye ting, være vågale og med slagordet ”når vi ler, tjener vi penger”. Hva slags holdninger har vi egentlig til det som er nytt og uprøvd? Hva hemmer nytenking og kreativitet? Tips til metoder, teknikker og verktøy for hvordan du kan bli flinkere til å finne gode ideer alene, eller samme med andre. Han har designet og ledet hundrevis av ideprosesser. Fest setebeltet – nå skal Stig lære oss å fly!

Les mer

Vidar Sandland, Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Hvor enkelt er det for en hacker å overta din Facebook-konto, datamaskin eller mobiltelefon? Vidar og Hans Marius forteller om de største truslene og trender for 2018 samt demonstrerer hvordan noen av disse kan utnyttes. Du vil også få en del tips og triks til hvordan man best kan beskytte seg.

Vidar Sandland startet sin utdanning i forsvaret som 16 åring. I forsvaret arbeidet han med utvikling og testing av forsvarets taktiske kommunikasjonssystemer.Siden 1998 har han jobbet strategisk og operativt med sikkerhet i flere store norske og internasjonale selskap.

Les mer

Hans Marius Tessem, Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

har de siste årene ledet tjenesten Slettmeg.no. Han har også jobbet med FoU innen systemutvikling i flere virksomheter, og som rådgiver innen informasjonssikkerhet i eget selskap. Hans Marius er bachelor i data fra Høgskolen i Gjøvik og sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU.

Les mer

Siri Børsum, Leder for Digital Transformation, Google Norway

Rollen som leder for digital transformation fikk hun etter å ha tilbragt 3 mnd i Sillicon Valley som Google Evangelist. Hennes primæroppgave er å bidra til å akselerere den digitale transformasjonen gjennom å heve det digitale kompetansenivået på toppledernivå på tvers av bransjer. Hun har et sterk og lidenskapelig “forhold” til digitalisering og mulighetene teknologi byr på for næringslivet. Hvordan utnytte teknologien til å fungere mest effektivt, øke konkurranseevnen og kapitalisere på nye forretningsmuligheter? Hvilken betydning har kultur for å få det gjennomført og prioritert høyt på dagsordenen.

Les mer

Martin Skancke, Leder av Klimarisikoutvalget

Martin er også leder av risikoutvalgene i Storebrand og Kommunalbanken og medlem av revisjonsutvalget i Storebrand. Klimarisikoutvalget er et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen i 2017. Utvalget leverte sin rapport med anbefalinger til Finansdepartementet i desember 2018. Verdens forståelse av klimarisiko er i støpeskjeen. Fysisk risiko er knyttet til konsekvensene av at klimaet endrer seg, mens overgangsrisiko handler om virkningene av selve omstillingen til et lavutslippssamfunn. Klimarisikoutvalget har vurdert hvordan norsk økonomi kan bli påvirket av disse risikofaktorene og foreslår å snu perspektivet i klimadiskusjonene og klimarisikorapporteringen; Hvordan påvirker klimapolitikk og klimaendringer lønnsomheten ved denne beslutningen? Selskaper må bli bedre på å planlegge for ulike klimascenarioer og integrere klimarisiko i strategiarbeid, risikohåndtering og rapportering. Hvordan påvirker dette internrevisjonens risikounivers?

Les mer

Rigmor Hansen, Adm. direktør i Undervisningsbygg Oslo KF

Er sivilingeniør og har tilbrakt hele sin karriere i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Hun begynte som utbyggingsdirektør i Undervisningsbygg i 2003 og har vært med å bygge opp det kommunale foretaket fra start og videre inn i den grønne omstillingen som i økende grad preger bransjen. Hansen har lang erfaring fra rådgiverbransjen og fra offentlig sektor som byggherre. Hvordan påvirker tonen fra toppen arbeidet med grønn innovasjon i virksomheten?

Les mer

Frede Hermansen, Assisterende Departementsråd, Forsvarsdepartementet

Foruten å være departementsrådens stedfortreder i den daglige ledelsen av departementet, ivaretar han den jevnlige oppfølgingen av Internrevisjonen. Hermansen er utdannet ved Hærens Krigsskole 2001 og har i tillegg en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI i 2004. Før han kom til Forsvarsdepartementet var han leder av avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet. Han har tidligere vært programdirektør for Kompetansereformprogrammet i forsvarssektoren, og medlem av utvalget for Politianalysen (NOU 2013:14). Han vil presentere hvordan Internrevisjonen i Forsvarsdepartementet benyttes for videreutvikling av både departementet og dets underliggende virksomheter.

Les mer

Tor Steenfeldt-Foss, Konserndirektør Revisjon, DNB

Er siviløkonom, statsautorisert revisor og CIA. Han har vært siden 2009, i et tiår preget av store endringer i DNB og finansnæringen generelt. Risikobildet er komplekst og et økende omfang av reguleringer fra nasjonale og internasjonale tilsynsmyndigheter setter sitt preg på agendaen på styre- og ledelsesnivå. En rekke store banker og finansinstitusjoner har blitt bøtelagt og fått omdømme betydelig svekket. «Non-Financial Risk» blir stadig viktigere, og reguleringer sammen med endret kundeadferd og digitalisering gjør det krevende å holde følge med utviklingen i risikobildet…. Hvordan navigere i en regulert bransje?

Les mer

Spor 1 - 8:

Spor 1: Verktøy for digitalisering av internrevisjon
BDO AS har et kontinuerlig fokus på hvordan revisjonsprosesser kan være så gode og effektive som mulig, og ble i 2018 kjent med programvaren CRMAP fra Kamude AS, et godt verktøy for digitalisering av internrevisjon. Verktøyet kan tilpasses den enkelte revisjon og området som skal revideres. Det skal forevises eksempel på hvordan verktøyet kan benyttes ved revisjon av rapporteringspliktiges tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Spor 2: KLPs tilnærming til klimarisiko: risikokartlegging og kompetanseheving
Heidi Finskas, Direktør for samfunnsansvar, KLP Kapitalforvaltning.

Spor 3: Creative data analytics and tools
CaseWare IDEA is a powerful Data Analysis Tool for Auditors, Accountants, Finance and Data Analytics Professionals. As organizations continue to enhance their business technologies and the quality of their data, your team has the opportunity to deliver even higher value with the power of data analytics. In this presentation internal audit in Forsvarsdepartementet will show examples of how they use CAAT software, CaseWare IDEA.

Spor 4: Verdier og organisasjonskultur - kan det måles?
PWC deler erfaringer med å kartlegge organisasjonskultur og presenterer et aktuelt case fra Utdanningsetaten i Oslo kommune der en verdikartlegging fra Barrett Values Centre hadde en sentral plass i gjennomgangen. Vi drøfter hvordan denne type verktøy i kombinasjon med en tverrfaglig tilnærming kan gi merverdi i revisjoner, sammenlignet med mer tradisjonelle metoder innenfor GRC.

Spor 5: Teknologiske muligheter for internrevisjonen Lighthouse er KPMGs internasjonale satsning på datadrevne prosesser, teknologi og innovasjon hvor tjenester og ekspertise innen data og analyse, intelligent automasjon og kunstig intelligens samles. KPMG deler praktiske eksempler og ulike verktøy som benyttes av Lighthouse, og beskriver hvordan internrevisjonen kan bruke dataanalyse, digitalisering og kunstig intelligens for å øke effektivitet og for å gi virksomheten ny innsikt.

Spor 6: Granskning og faktaundersøkelser - krav, metode, omfang og potensielle fallgruver
• forensic tjenester –et vidt spekter av tjenester – innovasjon og metodisk tverrfaglighet
• krav til gjennomføring av granskninger - normer og standarder
• eksempler på kompleksitet, metode og omfang i små og store granskningsprosjekter
• potensielle fallgruver
• muligheter - Forensic software e-discovery (kort om EnCase, Relativity, Nuix, Analyst Notebook)
• demonstrasjon av innhentingsverktøy for e- discovery
• datamining

Spor 7: Reisen mot en mer datadrevet internrevisjon
Vinmonopolet og EY deler erfaringer med å transformere og effektivisere internrevisjonens metoder og verktøy relatert til oppfølgning og kontroll av et omfattende og desentralt butikknettverk. Analyse av data og bruk av visualiseringsverktøy har en sentral plass i gjennomgangen.

Spor 8: Hvordan bruke personas til å forstå eget trusselbilde?
For å gjøre de rette sikringstiltakene må du først forstå egen risiko. Risiko er en kombinasjon av verdiene dine, sårbarhetene dine og trussel-aktørene. En trussel-aktør utnytter på ulike måter sårbarheter og svakheter i din sikring for å tilegne seg dine verdier. Hvor stor eller liten denne risikoen er avhenger av flere forhold. 1. hvilke verdier du har. 2. hvordan sikringstilstanden din er, og 3. hvem trussel-aktørene er.
Hvilken motivasjon har de for å tukle med dine verdier? Hvor gode er de? Ved å bruke OSINT («Open Source Intelligence») for å forstå aktuelle trussel-aktører kan vi beskrive dem på en folkelig måte via personas-konseptet. Du får møte «Karsten Kriminell», «Hanne Hacktivist», «Petra Prosjektleder», med flere.

Les mer

Ole Petter Hjelle, Lege, hjerneforsker, foredragsholder

Er i tillegg tidligere toppidrettsutøver med NM-gull i maraton, kjent som «treningslegen», forfatter og erfaren formidler. Moderne hjerneforskning har vist oss det mange av oss har vært klar over lenge - det finnes knapt noen bedre måte å formidle et budskap på, enn gjennom historiefortellinger. Historier engasjerer og får deg til å huske det du blir fortalt. Hør Ole Petter fortelle hvordan du kan bruke historiefortelling til å få gjennomslag for nettopp ditt budskap i dine rapporter. Ole Petter har vunnet flere priser for sin formidling, blant annet Morgenbladets «fantastiske formidlere» i 2016. Her er noe av det juryen sa om Ole Petter: «Her dreier det seg om en mann som kan kommunisere! Ole Petter Hjelle er åpenbart en helt eksepsjonell foreleser med magiske formidlingsevner.»

Les mer

Program

Mai 27, 2019

09:00 - 10:00
Keeping pace with the Fourth Industrial Revolution and the changes in society?
Trendwatcher & Futurist Richard van Hooijdonk
10:00 - 10:45
Omstilling og innovasjon - fra lineære til sirkulære forretningsmodeller
Cathrine Barth, Co-founder og Leder Strategi, Circular Norway
10:45 - 11:00
Pause
11:00 - 11:45
Our way of working in a digitalized audit function
Rolf Spjelkavik, Head of Group Internal Audit Sandvik AB
11:45 - 12:45
Lunsj
12:45 - 13:15
Hvordan bidra til merverdi gjennom rådgivning uten å miste uavhengighet?
Sissel Heiberg, Head of Methodology, Group Audit, Deutsche Bank
13:15 - 14:15
The Agile Internal Audit Function; preparing for the future
Ralph Daals, Group Chief Auditor, RSA Insurance & Stina Kjellstrøm, Regional Chief Auditor, RSA Scandinavia
14:15 - 14:30
Pause
14:30 - 15:30
Lær å fly!
Stig Hjerkinn Haug, Stig & Stein
15:30 - 15:45
Pause
15:45 - 17:00
Trusler og trender i Cyberdomenet - med live demo
Hans Marius Tessem & Vidar Sandland, NorSIS
19:00 - 19:30
Aperitif
19:30 - 23:00
Middag & dans

Mai 28, 2019

08:30 - 09:15
Forbrukeren har endret seg - Hva er din strategi?
Siri Børsum, Leader of Digital Transformation, Google Norway
09:15 - 09:45
Klimarisiko - Hvordan påvirkes selskaper finansielt?
Martin Skancke, Leder Klimarisikoutvalget
09:45 - 10:30
Klimamål, innovasjon og tonen fra toppen
Rigmor Hansen, AD Undervisningsbygg Oslo KF
10:30 - 11:00
Pause
11:00 - 11:30
Forventninger til internrevisjonen
Frede Hermansen, Ass. Departementsråd, Forsvarsdepartementet
11:30 - 12:15
Hvordan navigere i en regulert bransje?
Tor Steenfeldt-Foss, Konsernrevisor, DNB ASA
12:15 - 13:00
Lunsj
13:00 - 13:45
Spor 1: Verktøy for digitalisering av internrevisjon
BDO
13:00 - 13:45
Spor 2: KLPs tilnærming til klimarisiko: risikokartlegging og kompetanseheving
Heidi Finskas, Direktør for samfunnsansvar, KLP
13:00 - 13:45
Spor 3: Creative data analytics and tools
CaseWare
13:00 - 13:45
Spor 4: Verdier og organisasjonskultur - kan det måles?
PWC
13:45 - 14:00
Pause
14:00 - 14:45
Spor 5: Teknologiske muligheter for internrevisjonen
Lighthouse KPMG
14:00 - 14:45
Spor 6: Granskning og faktaundersøkelser – krav, metode, omfang og potensielle fallgruver
Stein Ove Songstad, Partner & Victor Doak, Senior Manager Deloitte
14:00 - 14:45
Spor 7: Reisen mot en mer datadrevet internrevisjon i Vinmonopolet
Petter Kaareng, Leder Internrevisjonen AS Vinmonopolet & Andreas Arntsen, Senior Consultant EY
14:00 - 14:45
Spor 8: Bli kompis med trusselaktørene dine – gi trusselaktørene et «ansikt» og beskrivelse som er relevant for deg
Gøran Breivik, Seniorkonsulent Transcendent Group
15:00 - 16:00
Historiefortellingens kraft
Ole Petter Hjelle, Lege, hjerneforsker, foredragsholder