AML - erfaringer og kontroll av etterlevelse

27. Sep - 27. Sep 2019
Kl. 08.30-12.00

AML – erfaringer og kontroll av etterlevelse

27.09.2019 Kl. 08:30 - 12:00 Deloitte, Bjørvika

Finansnettverket inviterer til seminar om anti-hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering. Seminaret vil ha fokus på praktiske erfaringer ved implementering og oppfølging av regulatoriske krav.

Finanstilsynet ved seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i seksjon for anti-hvitvasking vil innlede seminaret med erfaringer fra finansinstitusjoners etterlevelse av regulatoriske krav samt tilsynets forventninger til internrevisorer. Finanstilsynet vil også gi en kort redegjørelse om den nye veileder til hvitvaskingsloven.

Roar Østby, som er hvitvaskingsansvarlig i DNB, vil fortelle om DNBs erfaring med operasjonalisering av regelverket.

Deloitte ved partner Marianne Reikvam og partner Christine Haugstvedt Downing vil dele sine erfaringer fra antihvitvaskingsarbeid og gi innsikt i hvordan ulike finansinstitusjoner og eiendomsmeglingsforetak innordner virksomheten for å etterleve regulatoriske krav samt hvordan internrevisjonen kan kontrollere etterlevelsen.

EY Financial Services Organization ved senior manager Joanna M. Lane & analytiker Kjetil O Amundstad vil fortelle om bruk av machine learning modeller på anti-hvitvaskingsområdet. EYs erfaringer fra å jobbe med noen av verdens ledende finansinstitusjoner er at en stor andel svindlere i dag er langt mer sofistikerte enn dagens overvåkningssystemer, og at det dermed trengs nye ideer og verktøy for å sikre at mistenkelig adferd fanges opp. Bruk av et rikere datagrunnlag kombinert med et bredt utvalg maskinlæringsalgoritmer har vært en suksessfull oppskrift for å identifisere mistenkelige transaksjoner, samtidig som det bidrar til å redusere antall falske treff. EY vil dele sine erfaringer på området generelt, og presentere ett case i noe mer detalj.

CPE/vedlikeholdspoeng: 3,5

Lett frokost fra klokken 8.00.

 

Påmelding til: AML – erfaringer og kontroll av etterlevelse

Standardkostnad: 2000
Medlemskostnad: 1500

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Ja
Nei

Kvinne
Mann


Påmelding

Forelesere