Online: CIA Part 1 training

The CIA certification means having a key to the vast world of opportunities the profession of internal auditing offers.

Operational Risk Training

This interactive and practical two-day course has been structured to provide the delegates with a broad knowledge of core tools and concepts, as well as address new emerging themes.

E-læring: Hvordan ta grep på IT-revisjoner, en introduksjon

Dette kurset skal gi enhver internrevisor i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjonsprosessen.

Online: Internal Audit Practitioner learning program

The Internal Audit Practitioner designation has been designed to be the first step to becoming professionally qualified and provides access to the CIA for non-graduates.

Free webinar: Three Lines Model

Register for the Three Lines Model webinar to learn how to implement measures to ensure activities and objectives are aligned with the prioritized interests of stakeholders.

Sentrale elementer innen effektiv compliance

Kurset baseres på innhold i Veilederen for Compliancefunksjonen 2020, samt praktiske case og innføring i metode på spesifikke områder innen compliance.

Virtuelt klasserom: Hvordan ta grep på IT-revisjoner, en introduksjon

Dette kurset skal gi enhver internrevisor, fra leder til medarbeider, i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjonsprosessen.

Praktisk internrevisjon

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter.

E-LÆRING: Introduksjon til internrevisjon

Gjennom dette e-læringskurset får deltagerne en innføring i rollen og det faglige rammeverket til internrevisjonen, samt en forklaring av begreper som er viktige å forstå for en blivende internrevisor.

Misligheter og granskning

Gi deltakerne god basiskunnskap om hva misligheter er, hvordan misligheter oppdages og metoder for undersøkelse av mistanker.

Skriv ut side