Hybrid: EUs nye varslingsdirektiv

Direktivet stiller mer omfattende krav enn arbeidsmiljøloven til private og offentlige virksomheter og offentlige myndigheter, med det hovedformål å legge til rette for en effektiv håndheving av EØS-retten på sentrale områder.

Online: Hvordan ta grep på IT-revisjoner, en introduksjon

Dette kurset skal gjøre internrevisor i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjons-prosessen.

Online: CIA Part 2 training

The CIA certification means having a key to the vast world of opportunities the profession of internal auditing offers.

Online: CIA Part 1 training

The CIA certification means having a key to the vast world of opportunities the profession of internal auditing offers.

E-læring: Hvordan ta grep på IT-revisjoner, en introduksjon

Dette kurset skal gi enhver internrevisor i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjonsprosessen.

Online: Internal Audit Practitioner learning program

The Internal Audit Practitioner designation has been designed to be the first step to becoming professionally qualified and provides access to the CIA for non-graduates.

E-LÆRING: Introduksjon til internrevisjon

Gjennom dette e-læringskurset får deltagerne en innføring i rollen og det faglige rammeverket til internrevisjonen, samt en forklaring av begreper som er viktige å forstå for en blivende internrevisor.

Skriv ut side