job Nettverksmøte

Webinarserie: Fremtidens internrevisjon del 3

Mange internrevisjoner har allerede startet reisen. I takt med et stadig mer komplekst risiko- og utfordringsbilde, har det aldri vært mer relevant for internrevisjoner å re-vurdere sin tilnærming for å tilføre størst mulig verdi.

De ledende internrevisjonene blir en kompetanseenhet med unik innsikt og oversikt over hele virksomheten, og i økende grad rådført i viktige beslutninger og prosesser.

Videre har Covid-19 akselerert digitaliseringen i offentlig og privat sektor. Ny teknologi skaper helt nye muligheter for internrevisjonene, samtidig som mer agile arbeidsmåter blir nødvendig og kompetansebehovet endrer seg.

Hvordan kan internrevisjonen gripe mulighetene som ligger foran oss nå og i årene fremover?

I denne firedelte webinarserien vil EY (Ernst & Young) presentere og diskutere siste nytt fra utviklingen innen internrevisjon i Norden og globalt. EY har omfattende erfaring med å levere internrevisjonstjenester, og de vil dele både innsikt, praktiske eksempler og demoer.

De fire sesjonene har følgende fokus

Webinar nr. 1 The Case for Change (19. mars)

  • Hvorfor bør internrevisjoner vurdere å endre sin tilnærming fremover?
  • Hvordan videreutvikler internrevisjoner sitt mandat og sine arbeidsmåter?

Webinar nr. 2: Teknologien (23. april)

  • Hvordan kan internrevisjonen ta i bruk ny teknologi for å effektivisere og aktualisere sitt arbeid?
  • Hvordan kan teknologi understøtte ulike deler av internrevisjonsprosessen?

Webinar nr. 3: Menneskene (21. mai) Påmelding nederst på siden

  • Hvilken type kompetanse er det behov for i internrevisjonene fremover?
  • Hvordan bør internrevisjoner tenke rundt rekruttering, kompetanseutvikling, sammensetting av ulik kompetanse og bruk av interne og eksterne fageksperter?

Webinar nr. 4: Organiseringen (11. juni)

  • Hvordan bør internrevisjoner organisere seg fremover?
  • Hvordan kan internrevisjoner ta i bruk mer agile arbeidsmåter i samspill med andre forsvarslinjer, funksjoner og enheter i organisasjonene?

Gå til påmelding for webinaret Organisering 11. juni HER.

CPE/vedlikeholdspoeng

Du får 1 vedlikeholdspoeng/CPE for deltakelse på det enkelte webinarer. Deltakerne vil få størst utbytte av å delta på alle fire webinarene, selv om det er mulig kun å delta på utvalgte webinarer.

Denne aktiviteten har gått ut