job Nettverksmøte

Webinar: Schrems II – Hvordan etterleve det gjeldende regelverket?

IT-nettverket har invitert Microsoft og to advokatfirma, BDO Advokater og KPMG Law Advokatfirma, til å dele sine innretninger, tolkninger og erfaringer innenfor Schrems II og håndteringer av personopplysninger. 

IIA Norge avholder et webinar knyttet til Schrems II og etterlevelse av det gjeldende regelverket den 2. juni 2022.

Problemstillinger:

  • Hvilken betydning har kravene i Schrems II-avgjørelsen og etterfølgende veiledning for virksomheten?
  • Hvordan kan virksomheter gå frem for å etterleve regelverket på best mulig måte?
  • Hvilke tiltak har en stor aktør, slik som Microsoft, innrettet seg for å overholde regelverket?
  • Hvordan har kravene blitt håndhevet lokalt i EØS-landene så langt?

Innhold:

IT-nettverket har invitert Microsoft og to advokatfirma, BDO Advokater og KPMG Law Advokatfirma, til å dele sine innretninger, tolkninger og erfaringer innenfor området. I tillegg vil vi åpne for en spørsmålsrunde hvor deltakerne kan stille spørsmål til foredragsholderne, og hvor vi legger opp til konstruktive diskusjoner. 

  • Erfaringsdeling og tolkninger v/ BDO Advokater ved Astrid Eikenes Skorpen & Eline Marie Fjeldberg
  • Erfaringsdeling og tolkninger v/ KPMG Law Advokatfirma ved John Hornslien og Vilde Katrin Lervik
  • Hvordan har Microsoft innrettet seg iht. regelverket v/ Ole Tom Seierstad
  • Diskusjon og spørsmål

Formål

Målet er å informere om og dele erfaringer om hvordan etablere hensiktsmessig styring og kontroll med personvern sett i lys av Schrems II- avgjørelsen og etterfølgende veiledning, samt behov for utveksling av personopplysninger på tvers av land og kontinenter.

Målgruppe

Seminaret er beregnet på alle som er interessert i problemstillingen.

Vedlikeholdspoeng

Du får 2 CPE for CIA og Diplomert internrevisor for å delta.

Lenke for å delta: Klikk her for å delta i møtet

Denne aktiviteten har gått ut