job Nettverksmøte

Webinar: Revisjon av informasjonssikkerhet

Statlig nettverk inviterer til digitalt medlemsmøte om revisjon av informasjonssikkerhet.

To erfarne IKT-revisorer fra Riksrevisjonen, Andreas Førde og Kristin Olsen, deler sine erfaringer fra revisjon av informasjonssikkerhet i ulike statlige organer.

Sentrale spørsmål de har fokusert på i revisjonene er:

  • Hvordan kan Riksrevisjonen bidra til å forbedre forvaltningen?
  • Hvordan arbeider de statlige virksomhetene med informasjonssikkerhet?
  • Hvordan håndteres IKT-risikoer?
  • Etterleves lover og regler og følger forvaltningen god praksis?
  • Fungerer sikkerhetstiltakene etter hensikten?

Presentasjonen vil inneholde metodisk tilnærming, revisjonskriterier og eksempler og erfaringer fra gjennomførte revisjoner.

Det legges opp til spørsmål og diskusjon de siste 20 minuttene.

Deltakelse på webinaret gir 1,5 CPE for Diplomert internrevisor, CIA og CRMA.

Hjertelig velkommen!

Denne aktiviteten har gått ut