job Nettverksmøte

Webinar: Problemstilling – rettssikkerhet og personvern kan gi utfordringer for en effektiv utøvelse av samfunnsoppdraget

Hvordan bør offentlig sektor balansere forholdet mellom personvern og utføring av samfunnsoppdraget? Hvilke dilemmaer kan oppstå og hvordan kan dilemmaene løses?  

Mange statlige virksomheter har økt oppmerksomhet om personvern og GDPR. Flere virksomheter har eget personvernombud og utarbeider rutiner og oppfølging. I offentlig sektor digitaliseres tjenester i økende grad for å effektivisere og øke kvaliteten på leveranser til kunder og brukere. Digitaliseringen medfører at offentlig sektor kan løse sitt samfunnsoppdrag på en bedre måte. Økt digitalisering medfører også et større ansvar for innhentet informasjon, både for hvordan den oppbevares og brukes.

Hvordan bør offentlig sektor balansere forholdet mellom personvern og utføring av samfunnsoppdraget? Hvilke dilemmaer kan oppstå og hvordan kan dilemmaene løses?  

Statlig nettverk har invitert to statlige virksomheter som skal dele sine erfaringer innenfor dette området. I tillegg vil pwc dele sine erfaringer og gi innspill.  

Formål

Målet er å informere om og dele erfaringer om godt og hensiktsmessig personvern.

Målgruppe

Seminaret er beregnet på alle som er interessert i problemstillingen.

Innhold

  • Presentasjon av temaet – v/advokat og direktør Christine Ask Ottersen PwC
  • Erfaringer fra Bufdir sitt arbeid med fosterhjemsrekruttering og familievernområdet – v/avdelingsdirektør Christian Kolstad og personvernrådgiver Linn Munthe-Kaas
  • Erfaringer fra Helfo – v/jurist og seniorrådgiver Ranveig Sanner-Kristoffersen
  • Diskusjon og spørsmål

Forkunnskaper

Ingen

Vedlikeholdspoeng

Du får 2 vedlikeholdspoeng for CIA og Diplomert internrevisor for å delta

Format

Teams-lenke blir sendt deg noen dager i forkant av arrangementet.

Denne aktiviteten har gått ut