job Nettverksmøte

Webinar: Internrevisjonens bidrag i krisehåndtering

Verden er i en pågående og langvarig krise. Dette stiller virksomheter overfor stress, press og nye risikoer. Hvilken rolle kan internrevisjonen spille for å styrke virksomhetens evne til å håndtere slike kriser?

De kan bl.a. bidra gjennom å revidere beredskapsplaner og vurdere i hvilken grad disse fungerer etter hensikten, vurdere i hvilken grad man har etablert prosesser som sikrer læring fra både hendelser og tidligere øvelser, vurdere hvorvidt pågående håndtering er i henhold til god praksis osv.

Dette medlemsmøtet setter internrevisjonens rolle i en krise på agendaen. Vi har invitert PwC til å si noe generelt om beredskap og krisehåndtering, og har invitert tre statlige internrevisjoner til å dele erfaringer på området. Vi håper dette vil bidra til en fruktbar diskusjon om internrevisjonens rolle i krisehåndtering og til å sikre at andre internrevisjoner både kan lære av og hente inspirasjon fra arbeidet som er gjort, både i dagens covid 19 krise og fremtidige kriser.

 Spørsmål som vil bli belyst er blant annet;

 • Hvordan kan internrevisjonen tilføre merverdi i en pågående krise?
 • Eksempler på internrevisjonens formål/mandat i slike situasjoner
 • Hvilke ulike typer oppdrag internrevisjoner kan ta på seg i kriser – som evalueringer, granskninger, revisjoner og rådgivningsoppdrag mv.

Detaljert agenda:

 • Velkommen ved Sissel Korshavn ny leder av IIAs nettverk for statlig sektors internrevisjon
 • 14.00-14.20 Innledning – Generelt om krisehåndtering
  v/direktør Mats Ruge Holte fra PwC
 • 14.20-14.40 Case 1 Underveisevaluering av Covid-19 pandemien
  v/ Wenche Jensen, leder av internrevisjonen i Folkehelseinstituttet
 • 14.40-15.00 Case 2 Underveisevaluering av Helsedirektoratets krisehåndtering under Covid-19
  v/Sissel Korshavn, leder internrevisjonen i Helsedirektoratet
 • 15.00-15.20 Case 3 Internrevisjonens rolle i Mattilsynets Tillitskrise i Pelsdyrsaken i 2019
  v/Susanne Øyen, leder av internrevisjonen i Mattilsynet
 • Kl.15.20-15.30 Avsluttende spørsmål og svar dersom behov.

Det vil være mulighet for ca. 5 mim spørsmål og svar etter hvert innlegg.

Møtet gjennomføres via Teams og lenke sendes påmeldte i forkant.

Deltakelse gir 1,5 CPE-poeng/vedlikeholdspoeng.

Denne aktiviteten har gått ut