job Nettverksmøte

Webinar: Compliance & Kaffe – ISO 37001 Ledelsessystem for antikorrupsjon

Hvordan kan din virksomhet eller bedrift bli i stand til å forhindre, oppdage og håndtere korrupsjon og bestikkelser. Hvordan kan dette arbeidet bidra til å bygge tillit til virksomheten og øke omdømmet i markedet?

Den 31. mai 2022 har vi vært så heldige å ha få Jan Sturle Fjellman, Leder for Administrasjon, Compliance Officer og DPO, og Christina I. Tingulstad, Compliance og Legal advisor, som utgjør Atea sitt Compliance team til å si noe om hva det innebærer å være ansvarlig for implementering og forvaltning av ISO 37001.

De vil si noe om bakgrunnen for at Atea valgte å bygge opp et ledelsesysstem for anti-korrupsjon, veien til sertifisering og arbeidet bak. De vil også fortelle litt om deres varslingskanal, risikoidentifisering og kontrollmekanismer samt veien videre. 

Ta med kaffekoppen og bli inspirert av arbeidet som ATEA har gjort i forhold til antikorrupsjon. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål og dele erfaringer.

Denne aktiviteten har gått ut