job Nettverksmøte

Virtuelt ledernettverksmøte

Tema for møtet vil være status for den enkelte revisjonsenhet i ledernettverket vedrørende håndtering av Covid 19 situasjon med påfølgende erfaringsutveksling og diskusjon.

Tema for møtet vil være status for den enkelte revisjonsenhet i ledernettverket vedrørende håndtering av Covid 19 situasjon med påfølgende erfaringsutveksling og diskusjon. Forbered gjerne et kort innlegg hvor understående spørsmål besvares fra eget ståsted.

  • Hvilke endringer har vi sett i risikobildet og har vi allerede nå gjort endringer i revisjonsplanen, i tilfelle hvilke nye revisjoner?
  • Vil du dele noen tips som har fungert bra med teamene på hjemmekontor?
  • Gjør vi noe selv for å følge med på tiltak som gjøres i forbindelse med Covid-19 situasjonen i virksomheten?
  • Hvilke tiltak har Internrevisjonen på eget initiativ gjort for å være aktuell, relevant og gi mest mulig merverdi i forbindelse med Covid-19 situasjonen?
  • Har ledelsen og styret gitt Internrevisjonen spesielle oppgaver ifm håndtering av Covid 19-situasjonen?

Møtet avholdes enten over Teams eller Zoom og lenke sendes de påmeldte i forkant av møtet. Påmelding ved henvendelse direkte til ellen.brataas@iia.no.