job Konferanse

Treffpunkt GRC 2020

For tredje gang inviterer vi til Treffpunkt GRC. En dag med inspirasjon og mulighet til å bli kjent med andre som også er opptatt av god virksomhetsstyring.

Governance – Risk – Compliance

Governance handler om et ansvarlig samspill mellom eiere, styret og ledelse sett i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. På hvilken måte bidrar risikostyring, compliance og internrevisjon til god virksomhetsstyring og effektiv måloppnåelse? Treffpunkt GRC er for deg som er opptatt av god virksomhetsstyring. Compliance vil ha et spesielt fokus på årets treffpunkt.

På denne dagen får du høre mer om:

  • etableringer av compliancefunksjonen og de grå soner
  • gladhistorier, hjertesukk og samhandling mellom rollene i forsvarslinjemodellen
  • hvordan drive god opplæring og bevisstgjøring i organisasjoner
  • hvilke former for opplæring fungerer
  • machine learning på AML-området
  • AML – Swedbank og andre caser en hvitvaskingsekspert deler sine erfaringer fra

Noen av foredragsholderne:

Fullstendig program legges ut i nærmeste fremtid – hold av datoen!

Kurspåmelding