job Nettverksmøte

UTSATT: Revisjon av tilskuddsforvaltning

Internrevisjonen i to virksomheter deler sine nylige erfaringer med revisjon av tilskudd. Kort om regelverk av DFØ, case og diskusjon.

Case fra internrevisjon av tilskuddsforvaltning

Tilskudd utgjør en betydelig andel av statsbudsjettet og mange statlige virksomheter forvalter store tilskuddsordninger. Ingen tilskuddsordning er nøyaktig like, men felles krav og regelverk i staten og iboende risiko gjør at det er mye å hente på å utveksle erfaringer på tvers av virksomheter

Vi vil invitere internrevisjon i to virksomheter til å dele sine nylige erfaringer med revisjon av tilskudd og svare på spørsmål. I tillegg vil Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), statens fagorgan på området, informere kort om regelverk, relevante verktøy og aktuelle arenaer for tilskuddsforvaltning. I forlengelsen av disse innleggene legger vi også opp til spørsmål & svar samt diskusjon.

Caser og diskusjon vil belyse blant annet:

  • Hvor bredt og hvor dypt bør vi gå?
  • Hvilke tema og kriterier for vurdering bør vi ha med?
  • Hvordan kan vi i revisjonsaktivitetene effektivt utnytte arbeidsprosessene og IKT-løsningene for tilskudd?
  • Hvilke konkrete tester kan vi gjøre?
  • Hvilken plass bør vi gi mislighetsrisiko?

Møtet arrangeres i regi av statlig nettverk.

Denne aktiviteten har gått ut