job Nettverksmøte

Statlige internrevisjoner – hva er våre styrker og forbedringsbehov?

Et oversiktsbilde basert på eksterne evalueringer av internrevisjonsfunksjoner.

IIA Norge og PwC har til sammen gjennomført over 70 eksterne evalueringer det siste tiåret. Det samlede bildet fra disse evalueringene er derfor godt egnet til å belyse blant annet:

  • Hvilke styrker går igjen hos mange? Hva kan tenkes å forklare ulikheter?
  • Hvilke forbedringsbehov går igjen hos mange? Ha kan tenkes å forklare ulikheter?
  • For hvilke styrker og forbedringsbehov skiller statlige seg eventuelt fra private internrevisjonsfunksjoner?
  • Er det eventuelt noen trender over tid – forhold som generelt har styrket eller svekket seg?

Program:

08:30 Lett frokostservering
09:00 Velkommen v/Arbeidsutvalget i Statlig nettverk
09:05 Hvordan står det til i statlige internrevisjoner – det store bildet
– generalsekretær Ellen Brataas, IIA Norge
– partner Jonas Gaudernack og manager Oda Krogh Læret, PwC
09:45 Eksempler på forbedringsområder fra noen nylig evaluerte internrevisjonsfunksjoner 
10:00 Pause
10:15 Hva kan vi lære av det samlede bildet som har blitt presentert?
– Arbeidsutvalget leder diskusjon blant møtedeltakerne, inkludert spørsmål til innlederne
11:00 Møteslutt

Det vil bli lett frokostservering og kaffe fra klokken 08.30 hos UDI i Innspurten 11, kun 7 minutters gange fra Helsfyr T-banestasjon.

Vedlikeholdspoeng

Deltakelse gir 2 CPE for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor.

Nettverksmøte påmelding