job Fordypning

Sentrale elementer innen effektiv compliance

Kurset baseres på innhold i Veilederen for Compliancefunksjonen 2020, samt praktiske case og gruppearbeid på spesifikke områder. 

Det tar utgangspunkt i ”god praksis” for compliance uavhengig av bransje, regelverk og størrelse på organisasjonen. Kurset deles i to deler;

Del 1: Introduksjon til sentrale elementer og tilnærminger til compliance.

Del 2: Går i dybden på spesifikke områder og prosesser. Praktisk rettet og innebærer en del gruppearbeid.

Mer detaljer om program følger i løpet av august.

Målgruppe: Primært for de som jobber innen compliance, men også nyttig for medarbeidere i internrevisjon og risikostyring.

Det vil være mulig å delta på en eller begge. Pris er 2000 kr for en og 3800 kroner for to deler. Vennligst spesifiser i kommentarfelt ved påmelding.

Kurspåmelding