job Fordypning

Sentrale elementer innen effektiv compliance

Kurset baseres på innhold i Veilederen for Compliancefunksjonen 2020, samt praktiske case og innføring i metode på spesifikke områder innen compliance.

Kurset tar utgangspunkt i ”god praksis” for compliance uavhengig av bransje, regelverk og størrelse på organisasjonen. Veileder for compliancefunksjonen beskriver hvordan virksomheter bør innrette og tilnærme seg for å etablere hensiktsmessig og tilstrekkelig styring på området for etterlevelse av lover og regler.

Formål med kurset:
Gi deltakerne forståelse for sentrale elementer innenfor compliance, med hovedvekt på oppbygning av compliancefunksjonen samt praktisk gjennomføring av sentrale compliance aktiviteter. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av teori og praktiske case, diskusjoner og gruppearbeid.

Kurset dekker:
Kurset baseres på innhold i Veilederen for Compliancefunksjonen 2020, samt praktiske case og innføring i metode på spesifikke områder innenfor compliance.

Kurset er delt inn i to deler. Underveis i kurset vil deltakerne også få høre flere praktiske case fra ulike selskaper.

Del 1: Introduksjon til sentrale elementer og tilnærminger til compliance, og hvordan disse henger sammen totalt i styringen av virksomheten (GRC), herunder:

  • organisering av compliancefunksjonen
  • roller og ansvar
  • mandat for compliancefunksjonen
  • grensesnitt og samarbeid med andre enheter i virksomheten

Del 2:  Praktisk utøvelse av complianceaktiviteter, herunder:

  • Compliance risikovurdering
  • Varsling
  • Kultur, kommunikasjon og opplæring
  • Rapportering, monitorering og kontroll
  • Bruk av teknologi i utøvelse av compliancearbeidet

Presenteres av:
– Kine Kjærnet, Partner GRC, KPMG
– Silke Hitschke, Chief Compliance Officer, Telenor ASA
– Edle Blomquist, Head of Governance, Risk and Compliance, Sporveien – Izabella Kibsgaards-Petersen, Director of Compliance, Veidekke ASA
– Esther Borgen, Head of Compliance Transformation, KPMG
– Anne Lise Waal, Co-CEO og CTO, Attensi

Kurset egner seg for:
Primært for de som jobber innen compliance, men også nyttig for medarbeidere i internrevisjon og risikostyring. Del en av kurset egner seg også godt for selskaper som er nysgjerrige på området og som vurderer å opprette egen compliancefunksjon.

Vedlikeholdspoeng (CPE):
7

Avvikling
Dersom Covid-19 er under kontroll blir kurset avholdt fysisk i samsvar med smittevernhensyn. Om det ikke blir mulig å avholde et fysisk kurs, vil kurset avholdes over Teams.

Denne aktiviteten har gått ut