job Nettverksmøte

Risk in Focus 2020

Hvilke hot topics burde du ha med i din internrevisjonsplan for neste år?

I løpet av høsten planlegger de fleste virksomheter sin revisjonsplan. Planen danner fundamentet for revisjonene som skal gjennomføres påfølgende år, men planleggingsfasen er også en gyllen mulighet til å møte sine nøkkelinteressenter.

I disse møtene får internrevisjonen innspill på risikovurdering samt innspill til revisjonsprosjekter som kan inkluderes i revisjonsplanen. For å få mest mulig ut av disse møtene, i tillegg til gode diskusjoner med nøkkelinteressenter, kan det være hensiktsmessig i forkant å oppdatere seg på strategi, trender, utfordringer og hva som rører seg generelt i markedet.

Både ECIIA og IIA har tatt temperaturen på hvilke temaer og risikoer ledere av internrevisjoner, styremedlemmer og ledelsen setter høyest på kartet i 2020.

Last ned:

Risk in Focus 2020 – Hot topics for internal auditors
OnRisk 2020 – A guide to understanding, aligning and optimizing risk.

I dette frokostseminaret vil Christine Sandnes og Karianne Bøe Hasle fra EY, som gjennom mange år har jobbet med internrevisjon i inn og utland, privat og offentlig sektor, presentere nye risikoer og hot topics som kan vurderes inn i neste års revisjonsplan.

Følgende hot topics, inkludert eksempler og ulike case, kommer til å bli presentert:

  • Future workforce
  • Cybersecurity
  • Social Media
  • Digital effectiveness
  • Trade compliance & Brexit.

Møte blir avholdt i et rundebord-format hvor aktiv deltakelse, erfaringsutveksling og diskusjon står i fokus med maksimalt 20 deltakere.

Denne aktiviteten har gått ut