job Nettverksmøte

Compliance & Kaffe: Risikovurdering for misligheter

Kan gode risikovurderinger for misligheter være nyttig verktøy for å bevisstgjøre ansatte, redusere muligheter for å utføre ulovlige handlinger og for å øke oppdagelsesrisikoen? Slik gjør de det i Omsorgsbygg.

Det er en kjensgjerning at mange bedrifter rammes hvert år av eksterne misligheter og at de jobber med å forebygge disse. Men hva med interne misligheter? Hvordan kan organisasjonen ruste seg til å forebygge dette? Kan gode risikovurderinger for misligheter være nyttig verktøy for å bevisstgjøre ansatte, redusere muligheter for å utføre ulovlige handlinger og for å øke oppdagelsesrisikoen? 

  • Hva skiller risikovurdering for misligheter fra ordinære risikovurderinger i virksomheten?
  • Og trenger vi å ha egen risikovurdering for misligheter?
  • Hvem bør være involvert?
  • Hvilken kompetanse kreves det av dem som gjennomfører risikovurderingen?

Ta med kaffekoppen og bli med og reflektere rundt disse problemstillingene sammen med Ingvild Nordahl fra Omsorgsbygg. Hun har lang erfaring fra fasilitering og gjennomføring av risikovurdering for interne misligheter og deler sine erfaringer med oss.

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak og er en av landets største eiendomsforvaltere. Med mer enn 900 000 kvadratmeter i porteføljen, som består av barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer er risikovurderinger for misligheter en viktig del av styringen.

Møtet gjennomføres over Teams. Det vil ikke bli gjort opptak av møtet.

Denne aktiviteten har gått ut