job Nettverksmøte

Risikostyring i Norges Skiforbund

Hvilken nytte har Norges Skiforbund av risikostyring? Er det overførbart som case til andre organisasjoner?

Norges Skiforbund er landets tredje største særforbund med 1 100 tilsluttede skiklubber og 139 000 medlemmer fordelt på grenene alpint, freestyle, hopp, kombinert, langrenn og telemark. Forbundets virksomhet er stor og sammensatt, og består blant annet av toppidrett gjennom landslagsvirksomheten, arrangementer på høyeste nivå og rekrutteringsarbeid og breddeidrett.

Gjennom de siste årene har bevisstheten rundt risiko knyttet til forbundets virksomhet vært sterkt økende, og organisasjonssjef Øistein Lunde vil i dette foredraget fortelle om hvordan forbundet har satt risikostyring i system og løpende gjør risikovurderinger knyttet til driften.

Denne aktiviteten har gått ut