job Nettverksmøte

Risiko Roundtable

Hvordan finne de gode risikoene - sammenheng med målstyring.

Vi ønsker velkommen til erfaringsutveksling og diskusjon om risikostyring i mål- og resultatstyring i offentlig sektor.

Innledning ved Randi Hardy, Forsvarsstaben

Møtet er fulltegnet

Denne aktiviteten har gått ut