job

Hybrid: Risiko Roundtable: Har du kontroll på din råvareeksponering?

Vet du hvilken eksponering din virksomhet står overfor? Og hvordan skal du kvantifisere den, og ikke minst ta stilling til hvordan det skal håndteres?

Det siste året har blitt en vekker når det gjelder eksponering for råvarerisiko. Vi ser ekstrem volatilitet i produkter mange aldri har knyttet usikkerhet til, for eksempel strøm. Samtidig opplever vi stor usikkerhet i leverandørkjedene i parallell med tiltagende inflasjon. Dette skaper effekter for nærmest all virksomhet – ikke bare større produksjonsbedrifter.

Vet du hvilken eksponering din virksomhet står overfor? Og hvordan skal du kvantifisere den, og ikke minst ta stilling til hvordan det skal håndteres?

Risikonettverket inviterer til en samling med fokus på råvarerisiko. Esben Jensrud i nettverket innleder og styrer en diskusjon om den økte usikkerhet vi nå opplever, og hva vi som styremedlemmer, ledere, revisorer og rådgivere mv. kan og bør gjøre for å adressere temaet. Som vanlig oppfordrer vi til aktiv deltagelse og deling av erfaringer.

Hvor

Du kan delta fysisk hos IIA Norge i Haakon VIIs gate 9 eller digitalt over Teams.

CPE

Du får 1,5 vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor ved å delta.

Nysgjerring på råvarerisiko? Da kan du lese mer her: Råvarerisiko – den glemte risikoen

Nettverksmøte påmelding med valg