job Nettverksmøte

Risiko Roundtable: ESG – hva skal risiko og internrevisjonen bidra med?

Endelig kan vi igjen invitere til et fysisk Risiko Roundtable for å diskutere og ha diaolog rundt risikorealtert tematikk.

Denne gangen vil erfaringsdelingens hovedtema være ESG, og Bente Sverdrup, bærekraftsdirektør i Gjensidige, vil innlede rundt:

  • Hvilke drivere ligger bak?
  • Hvem er direkte berørt?
  • Hvem er indirekte berørt?
  • Hva må gjøres nå for å møte morgendagens krav?

Risikouniverset favner vidt og anerkjennes også i økende grad i rammeverk for Risikostyring og IIA Guidance. Se eksempelvis:

Vi har 16 plasser tilgjengelig for fysisk deltakelse som blir reservert etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Vi forsøker streame aktiviteten slik at det blir mulig også å følge digitalt.

Denne aktiviteten har gått ut