job Fordypning

Praktisk tilnærming til Data Governance – hva forventes, og hva kan internrevisjonen bidra med?

Finansnettverket har satt sammen er spennende program for å belyse sentrale kontrollelementer i data governance.

Dagen starter med et fugleperspektiv hvor foredragsholder fra KPMG vil gi innsikt i totaliteten knyttet til data governance. Målsetningen med denne delen av seminaret er å gi dere et overordnet perspektiv på hva som er viktig å kontrollere, samtidig som vi får en felles plattform for diskusjon.

For å sette scenen ytterligere vil så PWC gi mer innsikt i hva som er «best practice» på dataintegritet i et risikoperspektiv. Deretter vil DNB fortsette med et brak, og fortelle om praktisk bruk, nytte og verdi av data, herunder dataanalyse og buzzord. Foredraget skal bidra med å løfte forståelsen for veien fra kontroll med data til økt innsikt. Samtidig som data kan bidra til økt innsikt, er det noen legale fallgruver man må passe seg for.

Neste foredrag omhandler hvordan innsiktsdrevet virksomheter med tverrfaglig team tilpasser seg GDPR hvor etterlevelseskontroller på personvern er med å gi en tillitsvekkende bruk av personopplysninger. Avslutningsvis vil KPMG fortelle om effektiv databruk for å analysere AML risiko, før Konsernrevisjonen i DNB avslutter det hele med å vise hvordan data brukes aktivt for å effektivt styre egne prosjektportefølje og gi førstelinjen tilgang til data for oppfølging av tiltak.

  • KPMG ved Head of Data Management, Rune Johan Andresen skal bidra med et generelt perspektiv på data governance. Målsetning med innlegget er å informere om sentrale komponenter i data governance og etablere en felles plattform for resten av dagen.
  • PwC ved leder for dataanalyse, Lars Erlend Leganger, vil redegjøre for «best practice» på dataintegritet fra et risikoperspektiv. Målsetningen med innlegget er å bidra med ideer til hvordan internrevisor kan og bør arbeide med dataintegritet.
  • Foredrag fra Martin Haug Andersen som er leder for risikoappetitt i DNB vil berette om praktisk bruk, nytte og verdi av data, herunder dataanalyse.
  • Fagdirektør data governance i Vegdirektoratet, Bjørn Brorum vil bidra med hvordan data governance og personvern i innsiktsdrevne virksomheter utvikles sammen for å gi delegerte beslutninger tidsmessig nært de bemyndigede tverrfaglige temaene.
  • Seksjonsleder Aiko Yamashita for ESG Hub i DNB vil fortelle om utfordringer med data i tilknytting til klimadata; herunder mulighetsrom. Sentrale deler i foredraget vil bli hvordan DNB har arbeidet for å identifisere relevante data, og hvordan sikre kvalitet.
  • KPMG ved Øyvind Haugen og Fredrik Haugen vil berette om hvordan data har blitt benyttet for å effektivisere arbeider med AML og sanksjoner. Kan dette være et fremtidsbilde for internrevisjonen? Hva skal til og hvordan kan data benyttes mer effektivt? 
  • Direktør Erik Pettersen fra Konsernrevisjonen i DNB forteller om hvordan revisjonen bruker data og dashboards for bedre intern styring og kommunikasjon med linjen, inkludert deling av tilgang til internrevisjonens data.

Sett av datoen allerede nå, og meld dere på!

Vedlikeholdspoeng

Du får 5 CPE for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor for å delta.

Kurspåmelding