job Nettverksmøte

Ordinær generalforsamling

Styret i IIA Norge har gleden av å invitere til ordinær generalforsamling.

Tid: onsdag 10. juni 2020, klokken 15.00
Sted: Teams. Lenke sendes til de påmeldte i forkant av møtet. Registrer din påmelding nedenfor.

Normalt gjennomføres generalforsamlingen ved fysisk deltakelse, men grunnet covid-19 gjennomføres generalforsamlingen digitalt denne gang. Det vil være mulig for noen å delta fysisk på eget møterom i IIAs lokaler i Haakon VIIs gate 9 ved behov. Dette er en ordinær generalforsamling uten store saker eller vedtektsendringer. Vi legger til rette for at alle som deltar digitalt vil kunne si sin mening og gi sin stemme til de saker som krever dette.  

Dagsorden

 1. Styreleder ønsker velkommen
 2. Valg av møteleder, referent og valg av to personer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen
 3. Fastsettelse av dagsorden og at møtet er lovlig innkalt
 4. Regnskap for 2019
 5. Revisors beretning 2019
 6. Fastsettelse av foreningens årsoppgjør 2019
 7. Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og Nettverk (kun til informasjon)
 8. Fastsettelse av kontingent for neste periode
 9. Valg av styre
 10. Valg av revisor
 11. Valg av arbeidsutvalg til komiteer og nettverk
 12. Informasjon om sammenslåing av nettverkene compliance og misligheter
 13. Informasjon fra sekretariatet
 14. Eventuelt

Alle sakspapirer vil være tilgjengelig fredag 29. mai, og du kan laste de ned fra denne siden.

Hilsen styret i IIA Norge

Nettverksmøte påmelding