job Virtuelt klasserom

Online: Förberedelsekurs inför CIA 1

En CIA-certifiering öppnar dörrarna till den stora värld av möjligheter som internrevision erbjuder. Certifieringen utgör en stämpel som bekräftar dina kunskaper, färdigheter och kompetens, styrker ditt engagemang för yrket och bygger upp din trovärdighet.

IIA Sweden erbjuder förberedelsekurser online för dig som är intresserad att ta första steget mot CIA. En ny CIA-certifiering enligt de kommande nya standarderna blir tillgänglig tidigast först 2025 och det kommer att finnas övergångsregler för dem som har påbörjat sin certifiering enligt tidigare gällande standards.

Tidigare kursdeltagare har gett helhetsomdömet 9,3 (av totalt 10) för kursen.  «Jag är väldigt nöjd med kursen och jag tycker att Samuel och Sofia var väldigt bra lärare.»

Kursinnehåll

Kursen riktar sig till dig som har bestämt sig att studera och skriva prov för CIA 1 i nära anslutning till kursen. För att få ut så mycket som möjligt av kurstillfällena rekommenderar vi att du anmäler dig till certifieringen och skriver provet strax efter kursen har genomförts.

Datum och tid

8 sessioner á 2 timmar var. Sessionerna genomförs mellan kl 11:00 och 12:50, följande datum:

 • 6 Mars
 • 13 Mars
 • 20 Mars
 • 27 Mars
 • 9 April
 • 17 April
 • 24 April
 • 30 April

Format

 • Online, via Teams. Möteslänkarna till alla 8 tillfällen skickar vi i förväg.
 • Samtliga tillfällen spelas in för dig som inte har möjlighet att närvara vid enstaka tillfällen. Inspelningarna finns tillgängliga i två månader efter kursens avslut.
 • Kursen ges på svenska. 

Kursledare

 • Samuel Wrackefeldt, Head of Internal Audit, Dina Försäkringar
 • Sofia Saar, Senior Internal Auditor, Scania CV AB

Material

 • Kursen baseras på CIA Learning System v 7.0. Observera att kursmaterialet inte ingår i kursavgiften.
 • Önskar du beställa CIA Learning System separat, kan du göra det HER