job Nettverksmøte

Økt modenhet på styring og kontroll

Hvordan kan internrevisjonen og andre kontrollfunksjoner bidra til å øke modenhet på intern styring og kontroll i virksomheten?

Ulike virksomheter kan ha ulik grad av modenhet på intern styring og kontroll. Dette kan ha betydning for hvordan internrevisjonen og andre kontrollfunksjoner må innrette sitt arbeid for å øke modenheten.

På møtet vil vi blant annet fokusere på:

  • Hva kjennetegner organisasjoner med et modent vs. et umodent kontrollmiljø?
  • Hva er internrevisjonens rolle i forhold til å øke modenheten på intern styring og kontroll, og hvilke revisjonstilnærminger er hensiktsmessige i organisasjoner med ulik grad av modenhet?
  • Hva er erfaringene fra internrevisjon i kontrollmiljøer av ulik modenhetsgrad?
  • Hvordan kan internrevisjonen samarbeide med 2. linje og eventuelt stabs-/støttefunksjoner i virksomheten om å øke modenheten?
  • Hva tenker representanter for disse funksjonene om sin rolle og samspillet med internrevisjonen?

Nettverk statlig sektor har invitert partner med ansvar for internrevisjon i PwC, Jonas Gaudernack, til å innlede om temaet med påfølgende diskusjon mellom representanter fra internrevisjon og 2. linjefunksjoner i flere offentlige virksomheter.

Denne aktiviteten har gått ut