job Fordypning

Virtuelt klasserom: Økonomisk kriminalitet

Hvordan kan en virksomhet forebygge eller avdekke økonomisk kriminalitet systematisk og samtidig sørge for at virksomheten ikke blir gjenstand for tapt omdømme?

Økonomisk kriminalitet kan kort beskrives som lovbrudd der motivet er penger. Alvorlig økonomisk kriminalitet er lovstridige handlinger og er gjerne koblet til organisert kriminalitet som begås innenfor en lovlig virksomhet, av en kriminell virksomhet eller i regi av kriminelle individer eller i et nettverk av kriminelle.

Økonomisk kriminalitet er et økende problem i Norge og blir stadig mer sammensatt og kompleks. I verste tilfeller involverer dette både egne ansatte, kunder og leverandører/underleverandører. Denne type kriminalitet utgjør en liten del av alle registrerte lovbrudd, men det antas å være store mørketall. Økonomisk kriminalitet utgjør derfor en alvorlig trussel mot både enkeltpersoner, næringsliv og offentlig sektor samt truer både velferdsstaten og demokratiet.  Så hvordan kan en virksomhet forebygge eller avdekke økonomisk kriminalitet systematisk og samtidig sørge for at virksomheten ikke blir gjenstand for tapt omdømme?

Ved å delta på seminaret håper vi at deltagerne kan sitte igjen med:   

  • Økt kunnskap om metoder for å avdekke økonomisk kriminalitet
  • Økt kunnskap om avdekking og undersøking av økonomisk kriminalitet
  • Økt kunnskap knyttet til forebygging av økonomisk kriminalitet

Seminaret kan passe for de som jobber med risikoanalyser, internkontroll, compliance, varslinger, Internrevisjon samt de som jobber med regelverksetterlevelse og etiske retningslinjer i tillegg til ledere.

Dette halvdagsseminaret er utviklet i samarbeid mellom nettverk Finans og nettverk Compliance & forretningsetikk.

Vedlikeholdspoeng

Du får 4 CPE for deltakelse på seminaret.

Les mer

jan 12, 2022

Program

Et innblikk i hvordan NAV Kontroll arbeider både for å forebygge misbruk og for avdekke og følge opp misbruk når det skjer.

Katrine Waaktaar-Slokvik

Et innblikk i hvordan Gjensidige jobber med forebygging, avdekking og utredning av økonomisk kriminalitet, samtidig som de skal være det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden.

Vera Sønsthagen

Alt som glitrer er gull – hvordan unngå kyniske bedragere

Terje Aleksander Fjeldvær og fagleder Sebastian Takle

Et innblikk i de praktiske hjørnestenene i hvordan virksomheten kan utføre risikovurderinger, innhente informasjon og løpende holde seg oppdatert om relevante forhold i leverandørkjeden.

Per A. Sundbye

Relevante caser på avdekking av potensielle økonomiske misligheter.

Pernille Stordrange og Elena Vaschenkova

Forelesere

Katrine Waaktaar-Slokvik

Katrine Waaktaar-Slokvik

Juridisk fagleder i NAV Kontroll

Vera Sønsthagen

Vera Sønsthagen

Leder for Utredning i Gjensidige Forsikring i Norge

Sebastian Takle

Sebastian Takle

Fagleder for DNBs Financial Cyber Crime Center (FC3)

Per A. Sundbye

Per A. Sundbye

Partner | Forensic/Financial Advisory Deloitte AS

Per er partner med over 25 års erfaring, og han har jobbet med Forensic siden 1998. Han har en bred profil som favner viktige prosjekter både i privat og offentlig sektor, med fokus på risikovurderinger og forebyggende tjenester og på granskinger. Han har svært lang internasjonal fartstid, også fra såkalte høyrisikoland, og har dermed solid praktisk erfaring med håndtering av tredjeparter og forretningspartnere.

Pernille Stordrange

Pernille Stordrange

Lead Compliance Officer, Aker BP

Elena Vaschenkova

Elena Vaschenkova

Senior Compliance Professional Aker BP ASA

Working primarily with third party risk mangement and pre-qualification of suppliers on the basis of human rights. Previous experience in Equinor in different roles in Mosocw, Oslo and Dubai offices. Compliiance relevant work: Analyst, Business Ethics & Compliance department conducting integrity due diligence research and analysis on third parties.

Denne aktiviteten har gått ut