job Fordypning

Miljø- og klimarisiko: Krav og forventninger og kontrollfunksjonenes bidrag

Hva skjer med miljø- og klimarisiko i Norge og i EU? Hvordan bør din virksomhet tilnærme seg miljø- og klimarisiko? Hva er kontrollfunksjonenes roller?

Finanstilsynet vil presentere krav og forventninger til finansnæringen i denne sammenhengen, inkludert betydning for kapitalkrav og rapportering. Du vil videre få mulighet til praktisk inspirasjon om forskjellige bransjers håndtering; fra industribedrifter som er kommet godt i gang så vel som hvordan dette er implementert i kredittvurderinger i en bank og forventninger til selskaper som ønsker å være i kapitalmarkedet. I tillegg vil du få mulighet til å høre om hva som kan være en praktisk og god tilnærming til hvordan kontrollfunksjoner inkludert internrevisjonen kan bidra.

Agenda og foredragsholdere:

 • Overordnet syn på miljø- og klimarisiko:
  • Makrobildet – (Hanne Christine Thornam, leder bærekraftstjenester, EY)
  • Krav og forventinger til finansbransjen (Kjersti Okstad Kirkeby, tilsynsrådgiver Finanstilsynet)
 • Industribedrift:
  • Hvordan arbeider virksomheten med å tilpasse seg endringer i miljø- og klimarisiko? (Izabella Salicath, Direktør Compliance Veidekke)
  • Hvordan kan virksomheter jobbe målrettet og kommunisere med eksterne interessenter om miljø- og klimarisiko for å fortsatt være interessant i kapitalmarkedet og for å kunne ha tilgang til finansering/lån? (Foredragsholder vil bli annonsert)
 • Finansinstitusjon:
  • Hvilke effekter vil endringer i miljø- og klimarisiko ha for virksomheten?
  • Hvilke forventninger vil finansinstitusjonen ha til næringslivet fremover for at disse skal være attraktive i kapitalmarkedet og utlånsvirksomheten?
  • Lars Vikjord, leder SR-Banken i Oslo
  • (Ytterligere foredragsholder vil bli annonsert)
 • Kontrollfunksjoner (internrevisjon, compliance og risikostyring)
  • Selskapets modenhetsreise innen klimarisiko – hva kan vi forvente av selskapshåndtering og rapportering på klimarisiko de neste 3 årene? Hvordan kan kontrollfunksjonene følge opp implementering av gode arbeidsprosesser for håndtering av klimarisiko og rapportering etter Climate Related Financial Disclosures (TCFDs) rapporteringsrammeverk?  Særlig utfordringer og fokusområder (Caroline Hager, manager Deloitte)
  • Forslag til praktiske vinkler på miljø- og klimarisiko for kontrollfunksjoner (Hanne Christine Thornam, leder bærekraftstjenester, EY)

Det serveres lett frokost fra kl 08.00

Vedlikeholdspoeng: Deltakelse gir 4,5 CPE-poeng for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor.

Forkunnskaper: ingen nødvendig.

Dette halvdagskurset avholdes kun denne dagen, og vil ikke bli satt opp på et senere tidspunkt.

Kurspåmelding