job Nettverksmøte

Ledernettverk

En innføring i adgangen til å benytte de tre ovennevnte kontrolltiltakene, med hovedvekt på kravene i personvernlovgivningen + diskusjon.

Møtet er kun åpent for medlemmer av nettverket.

For å sikre drift og egne verdier, ønsker mange arbeidsgivere å ta i bruk kontrolltiltak på arbeidsplassen. Aktuelle kontrolltiltak kan være adgangskontroll, videoovervåking eller innsyn i en ansatts epost-konto og filer.

Gjennomføring av kontrolltiltak innebærer ofte at det behandles personopplysninger, og adgangen til å benytte kontrolltiltak reguleres derfor både av arbeidsmiljøloven med forskrifter og personvernlovgivningen. Brudd på kravene i arbeidsmiljøloven eller personvernlovgivningen kan gi store konsekvenser for både arbeidsgiver og berørte arbeidstakere.

I møtet vil Henrik Dagestad, partner i BDO, gi en innføring i adgangen til å benytte de tre ovennevnte kontrolltiltakene, med hovedvekt på kravene i personvernlovgivningen. Det legges deretter opp til en diskusjon.