job

Lansering av Compliance-veilederen

Fem år er gått siden den første utgivelsen av Veileder for Compliancefunksjonen. Nå har nettverk Compliance revidert og oppdatert veilederen til å gjenspeile utviklingen av complianceområdet.

Veilederen beskriver hvordan compliancearbeid er i norske virksomheter, uavhengig av bransje, sektor og størrelse på organisasjonen.

Gjennomgangen vil dekke sentrale elementer i veilederen og hvordan disse henger sammen totalt i styringen av virksomheten (GRC):

  • roller og ansvar
  • organisering
  • uavhengighet
  • kompetanse
  • rapportering
  • eksempler på typiske complianceaktiviteter

I tillegg til lanseringen vil vi eksemplifisere utviklingen på complianceområdet gjennom en samtale med årets GRC-profil- og vinner og administrerende direktør i Norsk Gjenvinning, Erik Osmundsen, som i kjølevannet av en stygg korrupsjonssak, gjennom flere år har jobbet systematisk med kontroll og compliance samt etterlevelse av en høy etisk og bærekraftig standard.

«Det er en anerkjennelse av at vi i Norsk Gjenvinning både har bygd et av Norges beste kontroll- og compliance systemer, og arbeidet systematisk i åtte år med å bygge en compliance kultur i selskapet.»

Erik Osmundsen

Arrangementet gjennomføres i sin helhet digitalt. Lenke sendes påmeldte i forkant. Last ned veilederen HER.

Denne aktiviteten har gått ut