job Fordypning

Helhetlig virksomhetsstyring – prosesser, datadrevet innsikt og etterlevelse

Å sikre god virksomhetsstyring innebærer i dag bruk av teknologi og hensiktsmessige verktøy for å håndtere, analysere og fremstille data.

God datakvalitet er fundamentet for å ta gode beslutninger, og i takt med økte rapporteringskrav forventes det at virksomheter har kontroll på en rekke områder.

KPMG ønsker å inspirere til hvordan digitalisering av strategi- og målprosesser kan sikre god oversikt og kontroll, og at investering i teknologi gir merverdi i organisasjonen. Vi vil gi eksempler på hvordan ulike teknologier kan tas i bruk for å hjelpe organisasjoner til å understøtte helhetlig virksomhetsstyring, hvorav risikostyring er en sentral del.

Agenda

TidspunktBeskrivelseForedragsholder
Kl. 0830 – 0900Registrering og kaffe 
Kl. 0900 – 0905Velkommen, presentasjon agendaRune Andersen
Executive Director, Technology
Kl. 0905 – 0945Helhetlig virksomhetsstyring med integrert risikostyringRune Andersen
Executive Director, Technology

Tom Erik Vennesland
Senior Manager, Financial Risk Management
Kl. 0945 – 1015Praktiske tips til digitalisering av disse prosessene – NRK som eksempelHenning Veland
Director, Financial Risk Management
Kl. 1015 – 1030Pause 
Kl. 1030 – 1100Verdien med bruk av process mining i internrevisjonen – med praktiske eksemplerJo Sigurd Pedersen
Partner, Audit

Erno Kainulainen
Senior Manager, Audit
Kl. 1100 – 1130Lunsj 
Kl. 1130 – 1215Et godt complianceprogram: Hvordan forebygge og avdekke økonomiske misligheter og unngå interessekonflikter?Emil Hvattum Bjørnstad
Manager, Forensic Services
Kl. 1215 – 1230Pause 
Kl. 1230 – 1300Auditing Algorithm Governance Frameworks/Model ValidationAika Msuya
Director, Financial Risk Management
Kl. 1300 – 1400Temabaserte spor I 
Spor 1Avdekke misligheter:
Sikring og analyse av digitale spor
Emil Hvattum Bjørnstad
Manager, Forensic Services
Spor 2ESG: Fra ambisjon til handling
Microsoft plattform
Eskild Næss
Partner, Lighthouse
Kl. 1400 – 1415Pause 
Kl. 1415 – 1515Temabaserte spor II 
Spor 3Tredjepartsrisiko
Eksempel fra PowerBI
Elise Kallstad
Senior Associate, Lighthouse
Spor 4KPMG Sofy: Turn insights into action. Eksempel på datadrevet GRC-løsningJo Sigurd Pedersen
Partner, Audit

Diego Ashruf
Director, SOFY
Kl. 1515 – 1530Pause 
Kl. 1530 – 1600Plenum – oppsummering Rune Andersen

Vedlikeholdspoeng

Deltakelse gir 7 CPE/vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor.

Denne aktiviteten har gått ut