job Fordypning

Kurs: Kreativ bruk av dataanalyse

Data og analyser er noe de fleste norske virksomheter bruker mye ressurser på for å adressere ulike former for vekst, risikohåndtering og reduksjon i kostnader.

Del 1 Dataanalyse som en integrert del av internrevisjonsmetodikken  

Kursansvarlig: Magnus Digernes

  • Hvordan integrere dataanalyse i internrevisjonsplanleggingen?
  • Trender og verktøy: bl.a. Celonis, Power BI, SOFY,
  • Praktiske eksempler og caser

Kursholdere: Lena Baer /Erno Kainulainen / Calvin Tran fra KPMG Lighthouse

Del 2 Dataanalyser til forebygge og avdekke misligheter

Bruk av avdekkende dataanalyser:

  • Granskninger
  • Mislighetsrevisjoner
  • Kontinuerlig oppfølging i et complianceprogram

Praktiske eksempler og caser, herunder;

  • Kvalitativ analyse av e-poster
  • Kvantitative finansielle analyser

Kursholdere: Daniel Mandrella / Emil Bjørnstad fra KPMG Forensic Services

Verktøy: bl.a. Relativity, eDiscovery

Vedlikeholdspoeng
Deltakelse gir 6 CPE/vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor.

Denne aktiviteten har gått ut