job Nettverksmøte

Klynge- og smitteeffekter mellom ulike risiko

Risiko Roundtable: Presentasjon av KPMGs Dynamic Risk Assessment, en analysemetode som visualiserer hvordan ulik risiko påvirker hverandre.

Risikobildet som dagens virksomheter møter er usikkert og sammensatt. Måten vi tradisjonelt har analysert og presentert et risikobilde på er gjennom en vurdering av sannsynligheten og konsekvensen for at et knippe tenkelige risikoscenarier kan treffe oss i fremtiden. Denne måten å forstå risikobildet på innehar flere store svakheter.

En åpenbar svakhet er at den ikke tar inn over seg hvordan ulike risiko påvirker hverandre. Dette kan føre til at beslutninger om tiltak som skal styre risiko til et akseptabelt nivå blir fattet på et svakt kunnskapsgrunnlag hvor den reelle risikoeksponeringen egentlig er ukjent for beslutningstakerne.

I dette risiko roundtable vil vi presentere en metode for risikovurdering som inkluderer nettverkseffekten som eksisterer mellom ulike risiko. Resultatene fra en slik risikovurdering danner et mer nyansert risikobilde, som blant annet identifiserer klynge- og smitteeffekter mellom ulike risiko.

Innleder

Phd. Henning Veland, Senior Manager, AdvisoryGRC Tech Services Lead,   KPMG

Denne aktiviteten har gått ut