job Nettverksmøte

UTSATT: Compliance & Kaffe: Kan vi ‘dytte’ mer for å øke grad av etterlevelse? (Fulltegnet)

Hvordan motivere ansatte til å foreta gode, etiske valg og vurderinger? Har Compliance noe å lære av adferdsøkonomi?

Innledninger:

Ann Christin Flatland, TietoEvry & Jessica Långberg, Transcendent Group

Stig Robert Donovan Larsen, CEO Task Alliance

Deltakelse gir 1,5 vedlikeholdspoeng (CPE) for Diplomert internrevisor, CIA og CRMA.

Velkommen til diskusjon og erfaringsutveksling!

Denne aktiviteten har gått ut