job Nettverksmøte

Compliance & Kaffe: Kan vi ‘dytte’ mer for å øke grad av etterlevelse?

Hvordan motivere ansatte til å foreta gode, etiske valg og vurderinger? Har Compliance noe å lære av adferdsøkonomi?

Innledninger:

Ann Christin Flatland, TietoEvry & Jessica Långberg, Transcendent Group

Stig Robert Donovan Larsen, CEO Task Alliance

Deltakelse gir 1,5 vedlikeholdspoeng (CPE) for Diplomert internrevisor, CIA og CRMA.

Velkommen til diskusjon og erfaringsutveksling!

Nettverksmøte påmelding