job Nettverksmøte

Internrevisjonens rolle i helhetlig styring av mislighetsrisiko

Med utgangspunkt i COSOs Fraud Risk Management Guide (FRMG) ser vi på sammenhengen mellom internrevisjonsfunksjonen og helhetlig styring av mislighetsrisiko i arbeidet med å fremme og beskytte virksomhetens verdier gjennom bekjempelse av misligheter og økonomisk kriminalitet.

På hvilken måte kan veilederen operasjonaliseres i form av en undersøkelsesmodell som måler begrepet styring av mislighetsrisiko?   

Hvordan kan vi ved hjelp av kvantitative analysemetoder bekrefte/avkrefte om effekten internrevisjonsfunksjonen har på helhetlig styring av mislighetsrisiko skyldes tilfeldigheter eller ikke?

Presentasjon av masteroppgave v/Rune Godtland som vil belyse dette. 

Etter presentasjonen håper vi å få til en god diskusjon rundt praktisk bruk av «Fraud management risk guide», COSO-rammeverkets prinsipp 8, IIA-standardene og bruk av kvantitative analyse (metode).

Vi håper med dette å belyse en kanskje litt ukjent og lite brukt GUIDE, men samtidig en meget viktig guide. Vi håper du har lyst til å være med å tråkke opp litt upløyd mark og få til en spennende og lærerik diskusjon.

Denne aktiviteten har gått ut