job Nettverksmøte

Hybrid: Generalforsamling 2023

Styret ønsker velkommen til generalforsamling for 2023.

Styret ønsker velkommen til ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer tirsdag 6. juni klokken 15.00 – 16.00. Påmelding kreves enten du deltar fysisk eller digitalt.

Fysisk deltakelse: Møt opp hos Deloitte i Dronning Eufemiasgate 14 i Bjørvika
Digital deltakelse: Teams-lenke sendes 5. juni.

Agenda

(B) = generalforsamlingen beslutter
(I) = til informasjon

 1. Valg av møteleder, referent og valg av to personer til å undertegne protokollen (B)
 2. Fastsettelse av dagsorden og at møtet er lovlig innkalt (B)
 3. Regnskap for 2022 (B)
 4. Revisors beretning 2022 (B)
 5. Fastsettelse av foreningens årsoppgjør 2022 (B)
 6. Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk (I)
 7. a) vedtektsendring (B)
  Styrets forslag til nye vedtekter
  b) endringer i komiteer og nettverk (B/I)
  Styrets forslag til endring i komiteer og nettverk
 8. Fastsette medlemskontingent for 2024 (B)
 9. Nominasjonskomiteens innstilling til:
  a) styremedlemmer (B)
  b) arbeidsutvalg i nettverk og komiteer (B)
 10. Styrets innstilling av kandidater til Nominasjonskomite (B)
 11. Styrets innstilling til revisor (B)
 12. Eventuelt

  – Informasjon fra foreningen

Vel møtt!

Hilsen styret i IIA Norge

Nettverksmøte påmelding med valg