job Introduksjon

Virtuelt klasserom: Hvordan ta grep på IT-revisjoner, en introduksjon

Dette kurset skal gi enhver internrevisor, fra leder til medarbeider, i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjonsprosessen.

Forstår du virksomhetens IT-risikoer? Hvordan integrere IT-risiko i revisjonsuniverset? Hvordan kommer du i gang med revisjon av disse risikoene? Hvor går trenden og hva gir dette av utfordringer? Dette og mye mer skal vi forsøke å belyse, diskutere og finne svar på gjennom denne ene dagen.

Formål med kurset

Dette kurset skal gjøre enhver internrevisor, fra leder til medarbeider, i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjonsprosessen.

Fokusområder

  • IT-revisjon – hva er godt nok?
  • Trender og topp 10 risikoer.
  • Introduksjon til rammeverk og teknikker.
  • Praktisk revisjon av utvalgte IT-prosesser.
  • Eksempler på praktisk bruk av verktøy.
  • Gjesteforeleser med fokus på cyber i flere dimensjoner inklusive gjennomgang av veileder med kontrollpunkter.

Målgruppe

Den primære målgruppen for seminaret er den alminnelige internrevisor, metodeansvarlige og ledere.

Krav til forkunnskaper

Ingen. Kurset inngår som del av grunnopplæringen for enhver internrevisor og er en del av den obligatoriske opplæringen som leder frem til tittelen Diplomert internrevisor.

Vedlikeholdspoeng

Deltakelse gir 7 CPE-poeng for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor.

Forelesere

Kurset arrangeres i regi av IT-nettverket.

Årets gjesteforeleser

Terje Aleksander Fjeldvær, leder for DNB Financial Cyber Crime Center. Terjes presentasjon dekker cybert i flere dimensjoner og er like relevant for alle, ikke bare finanssektoren. Han vil også gjennomgå en veileder som inneholder forslag til kontrollpunkter en organisasjon bør tenke på.

Gjennomføring

Grunnet Covid-19 gjennomføres kurset digitalt over Teams over to halve dager:

  • Torsdag 27. januar fra klokken 08.30 – 12.15
  • Torsdag 3. februar fra klokken 08.30 – 12.00

Lenke sendes de påmeldte i forkant og det blir mulig å teste om løsningen fungerer.

Denne aktiviteten har gått ut