job Introduksjon

Hvordan ta grep på IT-revisjoner, en introduksjon

Dette kurset skal gi enhver internrevisor, fra leder til medarbeider, i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjonsprosessen.

Forstår du virksomhetens IT-risikoer? Hvordan integrere IT-risiko i revisjonsuniverset? Hvordan kommer du i gang med revisjon av disse risikoene? Hvor går trenden og hva gir dette av utfordringer? Dette og mye mer skal vi forsøke å belyse, diskutere og finne svar på gjennom denne ene dagen.

Formål med kurset:

Dette kurset skal gjøre enhver internrevisor, fra leder til medarbeider, i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjonsprosessen.

Fokusområder:

  • IT-revisjon – hva er godt nok?
  • Trender og topp 10 risikoer
  • Oversikt over rammeverk og teknikker
  • Hvordan gjør vi det?
  • Gjesteforeleser med fokus på cyber i flere dimensjoner inklusive gjennomgang av veileder med kontrollpunkter

Målgruppe:

Den primære målgruppen for seminaret er den alminnelige internrevisor, metodeansvarlige og ledere.

Krav til forkunnskaper: Ingen. Kurset inngår som del av grunnopplæringen for enhver internrevisor.

Vedlikeholdspoeng: Deltakelse gir 7 CPE-poeng for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor.

Forelesere: Kurset arrangeres i regi av IT-nettverket.
Årets gjesteforeleser: Terje Aleksander Fjeldvær, leder for DNB Financial Cyber Crime Center. Terjes presentasjon dekker cybert i flere dimensjoner og er like relevant for alle, ikke bare finanssektoren. Han vil også gjennomgå en veileder som inneholder forslag til kontrollpunkter en organisasjon bør tenke på.

Grunnet Covid-19 gjennomføres kurset digitalt over Zoom. Lenke sendes de påmeldte i forkant og det blir mulig å teste om løsningen fungerer.

Denne aktiviteten har gått ut