job Nettverksmøte

Hvordan samhandle med Riksrevisjonen?

Det er stadig flere statlige virksomheter som etablerer internrevisjonsfunksjon.  Statlig nettverk har invitert Riksrevisjonen til å presentere Prosedyre for samhandling med internrevisjon og dele sine erfaringer

  • Hvordan skal internrevisjonene bidra til god samhandling med Riksrevisjonen?
  • Hvilke erfaringer har internrevisjonene med å samhandle med Riksrevisjonen?
  • Hvilke erfaringer har Riksrevisjonen?
  • Og hvordan ønsker Riksrevisjonen å samhandle med internrevisjonene?

Statlig nettverk har invitert Riksrevisjonen til å presentere Prosedyre for samhandling med internrevisjon og dele sine erfaringer. I tillegg vil to statlige virksomheter dele sine erfaringer innenfor dette området.

Agenda

TidspunktBeskrivelseHvem
1300 – 1310InnledningTor Digranes, ekspedisjonssjef Riksrevisjonen
1310-1320INTOSAI og konsekvenser for internrevisjonÅse Kristin Hemsen, ekspedisjonssjef Riksrevisjonen
1320-1340Presentasjon av prosedyre for samhandling med internrevisjonRikke Vosgraff-Pattison, seniorrådgiver Riksrevisjonen
1340-1355Erfaringer med samhandling med internrevisjon i statlige virksomheterRiksrevisjonen
1355-1410Erfaringer med samhandling med Riksrevisjon og internrevisjonen i UDIMarius Lorang Johannessen, Leder for internrevisjonen Utlendingsdirektoratet
1410-1500Diskusjon og spørsmål

Formål

Målet er å informere og dele erfaringer om god og hensiktsmessig samhandling.

Målgruppe

Seminaret er beregnet på alle som er interessert i problemstillingen. Møtet er gratis for medlemmer av IIA Norge, men alle andre kan også delta mot et vederlag på kr. 500.

Vedlikeholdspoeng

Du får 2 CPE for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor for å delta.

Du kan delta fysisk i lokalene til Riksrevisjonen – husk legitimasjon ved oppmøte. Eller du kan delta digitalt på Teams. Lenke sendes de påmeldte noen dager i forkant.

Nettverksmøte påmelding med valg