job Nettverksmøte

Hvordan kan virksomheten bygge en compliance – kultur?

Finanstilsynet har uttalt at de som klarer å etterleve hvitvaskingsregelverket, er de virksomhetene som har klart å bygge en compliance – kultur. Men hva er egentlig compliance – kultur og hvordan bygges og utvikles en slik kultur over tid?

Dagens Compliance & Kaffe tar for seg hvordan en virksomhet kan bygge en compliance-kultur:

  • Hva er kultur?
  • Hva er compliance – kultur?
  • Hvilke elementer inngår i compliance – kulturen?
  • Eksempler på hvordan ledelsen kan påvirke kulturen.

Innleder:
Erling Grimstad har mer enn 30 års erfaring fra bekjempelse av økonomisk kriminalitet i roller som politietterforsker, førstestatsadvokat, gransker, rådgiver og advokat. Erling har erfaring fra saksbehandling av flere enn 1.000 varslingssaker og arbeider til daglig med compliance program i ulike virksomheter for å sikre etterlevelse av anti-korrupsjonskrav og krav som følger av hvitvaskingsregelverket. Erling har blant annet studert organisasjonspsykologi som del av MBA – kurs og skrevet boka «Gransking ved mistanke om korrupsjon og andre former for økonomisk kriminalitet i arbeidsforhold» (Gyldendal juridisk – 2015). Erling er kursholder i IIAs kurs om varsling og kurset om gransking av misligheter. Erling er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og har ansvar for podcast om økonomisk kriminalitet «Økrimpodden».

Denne aktiviteten har gått ut