job Virtuelt klasserom

Hva betyr Covid-19 for finansbransjen? Noe vi internrevisorer bør tenke på?

Finansnettverket inviterer til en halv dag for å diskutere hva Covid-19 betyr for finansbransjen og internrevisjonen.

Covid-19; nærmere bestemt smittetiltakene og konsekvensene for økonomi og næringsliv er et tema som er blitt svært aktualisert gjennom 2020. Dette temaet lever vi i finansbransjen hver dag, og som vi internrevisorer må være på høyden med.

Innhold for dagen

I dette seminaret vil du få muligheten til å reflektere sammen med:

 • Irene Støback Johansen, senior tilsynsrådgiver i Finanstilsynet «Noen betraktninger om kredittrisiko og operasjonell risiko i lys av covid-19».  
 • Marius Nilsen, Konserndirektør Kreditt og risikostyring i SpareBank 1 Nord-Norge forteller om risikostyring og risikoeksponering generelt, og mht Covid 19 spesielt, med fokus på beredskap, håndtering av kredittrisiko, endring i risikobildet og hvilke implikasjoner dette har for de tre forsvarslinjene.
 • Konserndirektør forsikringsoppgjør Nina Juel Arstad i Fremtind deler erfaringer rundt det å drifte et forsikringsselskap under pandemien. Hvordan har vi ivaretatt kontrollfunksjonene?
 • Konsernrevisor i DNB, Tor Steenfeldt-Foss, deler dele sine tanker om hvordan Covid-19 har påvirket internrevisjonens revisjonsplan og prioriteringer i det korte bildet, og hva dette kan ha å si for videreutvikling av internrevisjonens arbeidsmetoder fremover.
  Klarer vi å identifisere og vurder de nye risikoene?
  Er vi i stand til å gi styret og ledelsen et relevant og riktig bilde av styring og kontroll gitt implikasjonene av tiltak mot Covid-19?
 • Senior Manager i EY, Waldo Rocha Flores, snakker om Covid-19, en mulighet for cyberkriminelle, med fokus på årvåkenhet ift IT-sikkerhet».
  – Hvordan cyberkriminelle utnytter koronafrykten
  – Why shouldn’t try to make your wow hand sanitizer

Møtet avholdes over Zoom. Lenke til møtet sendes deltakere på forhånd. Det legges opp til mulighet for å teste tilgangen til Zoom i forkant.

Vedlikeholdspoeng

Du får 3,5 CPE for deltakelse.

Denne aktiviteten har gått ut