job Virtuelt klasserom

Webinar: Hva betyr åpenhetsloven for din virksomhet?

Informasjonsplikt og aktsomhetskrav for 8800 norske bedrifter. KPMG vil gi en oppsummering av åpenhetsloven og relevans for norske virksomheter.

Stortinget vedtok i juni 2021 åpenhetsloven: «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» (heretter åpenhetsloven). Vesentlig i loven er interessenters rett til informasjon om forhold på produksjonssteder knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr. Tidspunktet for lovens ikrafttredelse er ikke avklart, men forventes å bli tidligst 1. januar 2022.  Det er også mulig at de ulike pliktene trer i kraft til ulik tid. Samtidig er  tilsvarende lovgivning under utvikling i EU og flere europeiske land.

KPMG vil gi en oppsummering av åpenhetsloven og relevans for norske virksomheter. En rekke norske virksomheter har lenge jobbet systematisk med sosiale og miljømessige forhold i sine verdikjeder. Til tross for dette viser KPMGs innsikt og arbeid med virksomheter som nå rigger seg for å sikre imøtekommelse av loven, at selv de beste i klassen må revidere deler av sin tilnærming til hvordan risikovurderinger gjennomføres.

Foredragsholdere

  • Linn Helene Skovly Aavik, Manager KPMG, Ekspert ansvarlig leverandørkjede og åpenhetsloven. Bakgrunn blant annet fra Etisk Handel.
  • Eivind Pytte Ødegaard, Direktør KPMG, Ansvarlig for området «Responsible Supply Chain». Bakgrunn blant annet fra Posten.
  • Beate Hvam-Axelsen, Partner KPMG, Ansvarlig for avdelingen «Business Integrity & Compliance». Bakgrunn blant annet fra Kværner og Siemens.

Denne aktiviteten har gått ut