job Nettverksmøte

Håndtering av varslingssaker mot folkevalgte/ledelse

Håndtering av varsling av kritikkverdige forhold mot folkevalgte personer eller personer i ledende stillinger.

Vi inviterer til to-timers fysisk nettverkstmøte i PwC bygget i Bjørvika der PwC oppsummerer sine erfaringer av håndtering av varsling av kritikkverdige forhold mot politikere og personer i ledende stillinger.

Seminaret belyser utvalgte problemstillinger:

  • hvordan varslingsrutinene kan ivareta lovens formål i slike saker
  • hvem som kan avgjøre hva og også hvordan man skal håndtere en samtidig pågående politietterforskning

Seminaret passer for alle som arbeider med håndtering av varslingssaker og som vil være forberedt når det dukker opp alvorlige varslingssaker.

PwC har skrevet en rapport for Nittedal kommune som blant annet inneholder håndtering av varslingssaker mot politikere. Rapporten er offentlig tilgjengelig og inneholder faglige relevante temaer for internrevisjoner som kommer i befatning med varslingssaker – særlig i kommunene.

Møtet er gratis for medlemmer av IIA Norge!

CPE

Du får 2 CPE/vedlikeholdspoeng for Diplomert internrevisor, CIA og CRMA for å delta.

Denne aktiviteten har gått ut