job Nettverksmøte

Generalforsamling

Styret ønsker velkommen til generalforsamling og inviterer til foredrag, mat og mingling hos Riksrevisjonen. Delta fysisk eller digitalt!

Tidspunkt: mandag 20. juni

14.00 – 15.00: Generalforsamling
15.15 – 16.00 Foredrag ved Riksrevisjonen
16.00 – 17.00 Mat & mingling

Sted

Du kan delta digitalt via Teams. Lenke sendes de påmeldte 17. juni. Eller du kan delta fysisk hos Riksrevisjonen i Storgata 16 i Oslo. Husk å ta med legitimasjon ved fysisk oppmøte hos Riksrevisjonen. Registrer din påmelding nedenfor.

Agenda del 1 – Generalforsamling, 14.00 – 15.00

 1. Valg av møteleder, referent og valg av to personer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen
 2. Fastsettelse av dagsorden og at møtet er lovlig innkalt
 3. Regnskap for 2021
 4. Revisors beretning 2021
 5. Fastsettelse av foreningens årsoppgjør 2021
 6. Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk
 7. a) Medlemskategorier b) Fastsettelse av kontingent for neste periode
 8. Valg av styre
 9. Valg av revisor
 10. Valg av arbeidsutvalg til komiteer og nettverk
 11. Eventuelt

Agenda del 2 – foredrag og sosial mingling med mat, 15.00 – 17.00

15.15 – 16.00 Maskinlæring: Både revisjonsverktøy og revisjonsobjekt v/Carolin Simone Prabhu

16.00 – 17.00 Mat & mingling hos Riksrevisjonen

Vel møtt!

Hilsen styret i IIA Norge

Denne aktiviteten har gått ut