job Fordypning

GDPR 4 år etter– hva bør nå være på plass?

Finansnettverket har satt sammen et spennende program som vi tror kan være med å belyse hva som er, eller nå burde være, status på GDPR arbeidet i Norge.

Programmet inkluderer forventninger fra Datatilsynet og erfaringer fra ulike internrevisjoner på området, samt praktiske implikasjoner av Schrems II.

Agenda

  • Anne Eidsaa Hamre fra Datatilsynet forteller om tilsynets forventninger og erfaringer, inkludert overføring av persondata til tredjeland.
  • Linn Katrin Sørensen og Miriam Tesfaghiorghis fra internrevisjonen i Orkla deler sine erfaringer fra planlegging og gjennomføring av et GDPR-revisjonsprosjekt i Orkla og Andrew Stevenson fra compliancefunksjonen i Orkla forteller om hvordan de jobber med oppfølging av tiltakene etter revisjonen.
  • Ingvild Kaagen i EY gjennomgår praktiske implikasjoner av Schrems II.
  • Maren Voll og Mery Zadeh i KPMG deler erfaringer fra internrevisjoner og GDPR- prosjekter fra 2018 til nå.
  • Schrems II – en Game Changer!» Torill Seter Bråthe og Sverker Axelsson forteller om arbeidet i DNB knyttet til overføring av personopplysninger til tredjeland, inkludert gjennomføring av konkrete tiltak.

Tidspunkt: 12.30 – 16.00. Enkel servering fra kl 12.00

Vedlikeholdspoeng

Du får 3,5 CPE for CIA og Diplomert internrevisor for å delta på seminaret.

Denne aktiviteten har gått ut