job Introduksjon

Hybrid: EUs nye varslingsdirektiv

Direktivet stiller mer omfattende krav enn arbeidsmiljøloven til private og offentlige virksomheter og offentlige myndigheter, med det hovedformål å legge til rette for en effektiv håndheving av EØS-retten på sentrale områder.

I Norge er det foreslått er en egen varslingslov med regler som skal gjelde parallelt med arbeidsmiljølovens kapittel 2A om varsling for å ivareta kravene i EUs varslingsdirektiv.  Forslaget var ute på høring høsten 2022.

Direktivet stiller mer omfattende krav enn arbeidsmiljøloven til private og offentlige virksomheter og offentlige myndigheter, med det hovedformål å legge til rette for en effektiv håndheving av EØS-retten på sentrale områder. De forhold det kan varsles om etter direktivet er dels av en annen karakter enn de forhold/lovbrudd som arbeidsmiljøloven regulerer. Direktivet stiller detaljerte og spesifikke krav til hva som gjelder for behandlingen av varsel.

Seminaret vil ta for seg hvordan virksomheten tilrettelegger for varslingsordning for at det skal bli trygt å varsle om kritikkverdige forhold, hvordan få varslingsordningen til å fungere, samt hvordan ivareta varsleren. 

Vi vil belyse hva  EUs varslingsdirektiv innebærer for norske virksomheter, hva virksomheten må gjøre for å forberede seg på EUs varslingsdirektiv samt hva det vil si å  ha varslingsordning i forhold til beste praksis.

Vi har vært så heldige å få flere personer med erfaring med opprettelse, bruk og evaluering av varslingsordninger fra ulike bransjer som vil gi eksempler på beste praksis.  

Det vil også komme arbeidstakerrepresentanter som har erfart at det ikke er trygt å varsle for deres medlemmer selv om arbeidsgiver har en varslingsordning.   

EUs varslingsdirektiv og god praksis for håndtering av varsler

Til å fortelle varslingsdirektivet kommer Hilde K. Ellingsen, partner i Advokatfirmaet Lund & Co. Hilde ledet utredningsarbeidet fra Advokatfirmaet Lund & Co om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett. Hilde har en PhD fra 2018 for avhandlingen om EU-rettens føringer på nasjonale krav til rettslig interesse. Hilde har i tillegg vært førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, senter for europarett.

Irmela van der Bijl Mysen er partner i Vier advokatfirma og bistår virksomheter i operasjonalisering av formelle compliance krav. Hun har vært Chief  Compliance Officer i Aker Energy og har også hatt ansvar for å utrede korrupsjonssaker i Etikkrådet for Norges Pensjonsfond Utland.

Gunnar Ringen Holm er partner og nasjonal leder av PwC Gransking, etterlevelse og sikkerhet, utdannet advokat og statsautorisert revisor. Gunnar jobber særlig med gransking og varslingssaker. Gunnar er eksempelvis leder/ekstern ressurs i flere varslingsutvalg i offentlig sektor og er med på å håndtere mottak og vurdering av varsler for om lag 45 virksomheter i privat og offentlig sektor eks. NTNU, Tolletaten og Helsedirektoratet.

Hva må til for at det skal bli trygt å varsle (og hva gjør de beste)?

I 2016 fattet forbundsstyret i Politiets Fellesforbund (PF) et vedtak som anbefalte medlemmene om å avstå fra å varsle. Vedtaket vekket oppsikt. Etter syv år er vedtaket fremdeles ikke endret. Nestleder i Politiets Fellesforbund, Ørjan Hjortland, kommer og forteller om bakgrunnen for dette og hva som må til for at det blir trygt å varsle.

Seminaret arrangeres av Nettverk Compliance & Forretningsetikk og varer fra 12.00 – 15.30. Lett servering fra 11.45. På dette kan du også ha med en kollega helt gratis!

CPE

Du får 3,5 vedlikeholdpoeng for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor. Det gis 1 etikkpoeng for deltakelse.

Hybrid kurspåmelding

    Kryss av for om du ønsker å delta fysisk eller digitalt.