job e-læring/on-demand

Oversikt over alle e-læring/on-demand kurs

På denne siden finner du en samlet oversikt over alle digitale kurs foreningen tilbyr som du kan ta når du selv måtte ønske.

Trykk på lenken til hvert kurs for mer detaljer.

Norske kurs

PSD2 (BETALINGSTJENESTEDIREKTIVET) 3 CPE

PSD2 var på forhånd forventet å gi økt konkurranse og et mer sammensatt risikobilde for betalingstjenester. Nye aktører (tredjeparter) skal nå kunne få tilgang til informasjon om kundens konti og transaksjoner gjennom tekniske grensesnitt (APIer) etter samtykke fra kundene. Alle banker må tilby minst ett grensesnitt for å gi tredjeparter tilgang til brukers betalingskontoer. Spillereglene er endret og finansbransjen i endring.

Dette kurset er et redigert opptak av halvdagsseminaret som ble gjennomført 10. mars 2021. Seminaret er inndelt i 6 deler på til sammen 2 timer og 45 miutter.

SOSIAL MANIPULAJON OG DIGITALE UTFORDRINGER – HVORDAN FORHOLDE SEG OBJEKTIVT? 3 CPE + 2 etikkpoeng

Vi lever i en tid hvor krav og standarder til internrevisors objektivitet er under press. Annerledes og vanskelige intervjusituasjoner, digital informasjon som stjeles og misbrukes, og stormakter og selskaper som fordreier virkeligheten er bare noen av utfordringene.

Et høyaktuelt tema både privat- og i jobbsammenheng. Dette er et redigert opptak på 2,5 timer fra Vinterkonferansen 14. januar 2021.

INTRODUKSJON TIL INTERNREVISJON – 7 CPE

Gjennom dette e-læringskurset får deltagerne en innføring i rollen og det faglige rammeverket til internrevisjonen, samt en forklaring av begreper som er viktige å forstå for en blivende internrevisor. Målet er å gi deltakere en grunnleggende innføring som de kan bygge videre på gjennom deltakelse i mer praktisk rettede kurs og seminarer.

HVORDAN TA GREP PÅ IT-REVISJONER – EN INTRODUKSJON – 5 CPE

Dette kurset skal gjøre enhver internrevisor, fra leder til medarbeider, i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjonsprosessen.

Dette kurset er redigert og komprimert fra 1 dags fysisk samling til 4 timer og 30 minutter digital gjennomgang.

English courses

INTRODUCTION TO BUSINESS ETHICS, COMPLIANCE AND ANTI-CORRUPTION – 6 CPE/2 ethics

This 3- module based course gives participants a solid understanding on how ethics, compliance and anti-corruption is typically organized and how that would can be integrated into internal audit initiatives. You can attend one ore more of the modules, but we do recommend you follow all three.

Module 1: Introduction to Business Ethics (1 hour, 50 minutes) 2 CPE/2 CPE ETHICS
Module 2: Ethics & Compliance Programs (1 hour, 34 minutes) 2 CPE
Module: 3 Anti-corruption (1 hour, 38 minutes) 2 CPE

ETHICS TRAINING FOR INTERNAL AUDITORS – 2 CPE

As an internal auditor, you need to be able to recognise the critical moments when moral courage is required and come up with ways to act courageously. During the training, we will provide you with a number of tools for this.

The training consists of three sections:
I. Ethics and integrity, what are we talking about?
II. My professional frameworks for right action
III. My moral courage as an internal auditor

DEVELOPING THE AUDIT PLAN – 3,5 CPE

The audit plan shouldn’t just be about the audit plan, it’s a key opportunity to strengthen relationships with key stakeholders. It also “sets the stage” for many of the things the internal audit function does and how it is perceived.

We have complied 3 hours of content from a one-day course, so that members can benefit from James Patersonss insightful and practical guidance. Content on IA planning can be watched “on demand” via 13 easy to follow sessions. See full content of the 13 sessions HERE.

HOW TO APPLY THE INTERNATIONAL STANDARDS AND TAKE YOUR SKILLS TO THE NEXT LEVEL – 4 CPE

Meet Sara – your new colleague who needs guidance on how to perform her daily work as an internal auditor. For five weeks she will live inside your phone and challenge you with daily situations that internal auditor can face in their work. Communication, industry-specific knowledge, analytical thinking, business acumen, meticulous attention… These are only a few of the skills that qualify a great internal auditor, but learning how to put them into practice is the most important of all.

IIA TRAINING ON-DEMAND

The Institute of Internal Auditors provides an expanded and globally applicable course catalog with IIA Training OnDemand. This online, self-study program provides the latest internal audit training resources 24/7. The expansive catalog of professional development courses offers cost-effective and flexible training options to meet ever-changing internal audit career challenges, as well as ongoing NASBA compliance and CPE requirements.

Denne aktiviteten har gått ut